Loading color scheme

Nieuws

Werkdag op 't West-Vlamsch in de Universiteit van Aetrecht

Werkdag in de Universiteit van Aetrecht den 17sten van November op 't West-Vlamsch mee rondtaefels.

Meer Leezen

48ste Keure "Ja om 't Vlamsch" na Oeschem

Oeschem en nheur Burgemeëster, Pierre Defrance, hen de 48ste keure "Ja om 't Vlamsch" handteëkt. Veele volk om nuuze streeketaele te steunen.

Meer Leezen

Hooge vergaeringe van den Nasionaelen Raed van de Streeketaelen en Kuulteuren

Nuuze Akademie het enooen ewist voor de hooge vergaeringe van den Nasionaelen Raed voor de Streeketaelen en Kuulteuren na Parys in de salongs van de Ministeerie van de Kuulteure.

Meer Leezen

De Vlamsche lessen en de konversaesjengroepen begunnen weere 2023-2024

Mee 't nieuw schoolejaer de Vlamsche lessen gaen voorwaert. Je gaet nog een keër veele lessen kun vingen.

Meer Leezen

47ste Keure "Ja om 't Vlamsch" na Zeskappel

Zeskappel en nheur burgemeësterinne Chantal Comyn hen de 47ste keure « Ja om ’t Vlamsch » handteëkt. Zeskappel is een prochie mit histoorie en bouwkunste. De patrimoonje is daer ooveral en nuuze streeketaele is een deël van de Vlamsche patrimoonje.

Meer Leezen

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...