Loading color scheme

Nieuws

Lingue Vive : een tweëtaelig netalaem voor je telefoon of je tablette in 't West-Vlamsch

Ontdekt den eërsten zantjenetalaem in 't West-Vlamsch op je telefoon of op je tablette, en ZONDER TE BETAELEN.
Meer Leezen

De ANVT-ILRF wenscht julder ael een gelukkig en zaelig Nieuwjaer 2024 !

De 50 keuren "Ja om 't Vlamsch" voor de tweëtaelige paneels evierd na Bambeeke !

Zundag, me hen de 50 keuren evierd na Bambeeke mee Burgemeësters, inevooisde menschen en liefhebbers van nuuze Vlamsche taele.

Meer Leezen

51ste Keure "Ja om 't Vlamsch" na Bambeeke

Achter de feeste van de 50 keuren, Bambeeke en nheur Burgemeëster, Grégoire Francke, hen de 51ste keure "Ja om 't Vlamsch" handteëkt.

Meer Leezen

50ste Keure "Ja om 't Vlamsch" na Eereghem

Eereghem en nheur Burgemeësterinne, Murielle Feryn, hen de 50ste keure "Ja om 't Vlamsch" handteëkt. 'T is oek de 20ste van de Vergaeringe van Steien en Durpen van den Top van Vlaenderen en djuuste 50 ten honderd van de VSDTV.
Meer Leezen

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...