Loading color scheme

Nieuws

Werkvergaeringe by de Streeke Top van Frankryk

De ANVT was vandaege na de Streeke Top van Frankryk om mei te doen mit een werkvergaeringe op de POWV en andere dingen.

Meer Leezen

Inauguuraesje van den CD "Tusschen Moeder en Taele" van den groep Om een Keër

Veele volk en Vlamsche leute voor de inauguuraesje van den CD "Tusschen Moeder en Taele" van den volksgroep Om een Keër in de herberge "Le Galion" na Gyvelde.

Meer Leezen

Vergaeringe van den Raed van de ANVT na Zermezeele

Deezen vrydag 7sten van Kortemaend, Zermezeele en ze Burgemeëster Emidia Koch hen nuuzen Raed ontvangen mee den Senataer Jean-Pierre Decool.

Meer Leezen

De propozysje van wet 2548 voor de streeketaelen evooisd van den Parlement

Me zyn blyde van je te doen weeten dat de propoozysje van wet van den Bretonschen depuutei Paul Molac op de streeketaelen het evooisd ewist.

Meer Leezen

Den almanak 2020 in 't West-Vlamsch is edrukt !

De liefhebbers van nuuze streeketaele gaen azo de daegelikse woorden beeter weeten : maenden, daegen, feestennaemen.

Meer Leezen

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...