Loading color scheme

Nieuws

45ste Keure "Ja om 't Vlamsch" na Oostkappel

Oostkappel en ze burgemeësterinne Stéphanie Porreye hen vandaege de 45ste Keure "Ja om 't Vlamsch" handteëkt.

Meer Leezen

Jaervergaeringe zaeterdag den 22sten van April van den nuchtend

43ste Keure "Ja om 't Vlamsch" in Kapellebrouck

Kapellebroek en ze burgemeëster Michel Decool hen vandaege de 43ste Keure "Ja om 't Vlamsch" handteëkt.

Meer Leezen

44ste Keure "Ja om 't Vlamsch" na Steëne

Steëne en ze burgemeëster Alain Davroux hen vandaege de 44ste Keure "Ja om 't Vlamsch" handteëkt.

Meer Leezen

Werkvergaeringe mee de Streeke en de CCFI op 't oprechten van de POWV

Werkvergaeringe van den nuchtend mee de Streeke en de CCFI om te werken op 't oprechten van de Puublyke Office van 't West-Vlamsch.
Meer Leezen

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...