Loading color scheme

Nieuws

46ste Keure "Ja om 't Vlamsch" na Wulverdinge

De 8ste Weeke van 't West-Vlamsch het begunt mee 't handteëken van de 46ste keure "Ja om 't Vlamsch" na Wulverdinge.

Meer Leezen

8ste Weeke van 't West-Vlamsch 07-14/05/2023

De 8ste Weeke van ’t West-Vlamsch gaet gebeuren van den 7sten toet den 14sten van Meimaend mit een heël program en veele tefrende aktiviteiten : initiaesje in de schoolen, tweëtaeligen voettoer, rhetoryke vergaeringe, konferensje, liedjesaevend, memooriewerkgroep, opgaeren van de taele, duukertjes, etc…
Meer Leezen

45ste Keure "Ja om 't Vlamsch" na Oostkappel

Oostkappel en ze burgemeësterinne Stéphanie Porreye hen vandaege de 45ste Keure "Ja om 't Vlamsch" handteëkt.

Meer Leezen

Jaervergaeringe van nuuze Akademie deezen Zaeterdag na Kassel

Vandaege, me hen nuuze Jaervergaringe houden na Kassel (bedankt Menheër den Burgemeëster Dominique Joly om nuuze vergaeringe elk jaer te ontvangen).

Meer Leezen

Jaervergaeringe zaeterdag den 22sten van April van den nuchtend

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...