Loading color scheme

Nieuws

Het je al jen almenak 2023 in ’t West-Vlamsch ??

De twaelve maenden zyn 12 prochien die de Keure « Ja om ’t Vlamsch » handteëkt hen voor de tweëtaelige paneels (van de 25ste toet de 36ste).
Meer Leezen

41ste Keure "Ja om 't Vlamsch" in Eëkelsbeeke

Didier Roussel, burgemeëster van Eëkelsbeeke, en ze Konsel, hen de 41ste keure "Ja om 't Vlamsch" handteëkt voor de tweëtaelige paneels.

Meer Leezen

De 36ste kollokke van de Federaesje voor de Streeketaelen in 't Puublyk Schoole het na Rennes gebeurd

De Kollokke van de Federaesje voor de Streeketaelen in 't Puublyk Schoole het na Rennes (in Bretanje) begunt mee de vergaeringe van den Raed van de Flarep en het binst 3 daegen gebeurd mee meidoenders van tefrende taelestreeken.

Meer Leezen

Raedvergaeringe en Externaire Vergaeringe in Eëkelsbeeke

De ANVT het ze Raedvergaeringe in Eëkelsbeeke houden in 't Westhoekhuus (Kuulteureele Plekke Jean-Michel Devynck).

Meer Leezen

De Vlamsche lessen en de konversaesjengroepen begunnen weere

Mee 't nieuw schoolejaer de Vlamsche lessen gaen voorwaert. Je gaet nog een keër veele lessen kun vingen.

Meer Leezen

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...