Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Vergaeringe in de Ministeerie van de Hoogeschoolen en 't Onderzoek

Vandaege, de ANVT wos na Parys in de Ministeerie van de Hoogeschoolen en 't Onderzoek mee de Raedgeeve van de Minister.
Meer Leezen

Akademyken Raed van de Streeketaelen in den Rectorat van Rysel

Vandaege, me hen mei-edaen mit den ARST in den Rectorat van Rysel. 'T is nuu 't tweëde jaer dat 't leëren van 't West-Vlamsch officiël is in de schoolen in nuuze Streeke.

Meer Leezen

8ste Weeke van 't West-Vlamsch 07-14/05/2023

De 8ste Weeke van ’t West-Vlamsch gaet gebeuren van den 7sten toet den 14sten van Meimaend mit een heël program en veele tefrende aktiviteiten : initiaesje in de schoolen, tweëtaeligen voettoer, rhetoryke vergaeringe, konferensje, liedjesaevend, memooriewerkgroep, opgaeren van de taele, duukertjes, etc…
Meer Leezen

Werkdag op 't West-Vlamsch in de Universiteit van Aetrecht

Werkdag in de Universiteit van Aetrecht den 17sten van November op 't West-Vlamsch mee rondtaefels.

Meer Leezen

Depuuteisvooizingen

Lyk de geweunte, me hen vraegen eegen de kandidaeten ezonden op de streeketaelen en 't gonne dan ze gaen doen evraegd en ze inevooisd gaen zyn.

Meer Leezen