Loading color scheme

Nieuws

De 50 keuren "Ja om 't Vlamsch" voor de tweëtaelige paneels evierd na Bambeeke !

Zundag, me hen de 50 keuren evierd na Bambeeke mee Burgemeësters, inevooisde menschen en liefhebbers van nuuze Vlamsche taele.

Meer Leezen

50ste Keure "Ja om 't Vlamsch" na Eereghem

Eereghem en nheur Burgemeësterinne, Murielle Feryn, hen de 50ste keure "Ja om 't Vlamsch" handteëkt. 'T is oek de 20ste van de Vergaeringe van Steien en Durpen van den Top van Vlaenderen en djuuste 50 ten honderd van de VSDTV.
Meer Leezen

Akademyken Raed van de Streeketaelen in den Rectorat van Rysel

Vandaege, me hen mei-edaen mit den ARST in den Rectorat van Rysel. 'T is nuu 't tweëde jaer dat 't leëren van 't West-Vlamsch officiël is in de schoolen in nuuze Streeke.

Meer Leezen

Vergaeringe in de Ministeerie van de Hoogeschoolen en 't Onderzoek

Vandaege, de ANVT wos na Parys in de Ministeerie van de Hoogeschoolen en 't Onderzoek mee de Raedgeeve van de Minister.
Meer Leezen

49ste Keure "Ja om 't Vlamsch" na Pitgam

Pitgham en nheur Burgemeësterinne, Brigitte Decriem, hen de 49ste keure "Ja om 't Vlamsch" handteëkt. De letten van 't Konsel en van de associaesjen hen oek mei-edaen.

Meer Leezen

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...