Loading color scheme

Nieuws

Zuudpeëne handteëkt de 35ste keure "Ja om 't Vlamsch"

Zuudpeëne en ze burgemeëster Christian Bellynck hen de 35ste Keure "Ja om 't Vlamsch" van den nuchtend handteëkt mee 't steun van den Senataer Jean-Pierre Decool.
Meer Leezen

De vooizinge 2022 voor de-n President-e en de streeketaelen.

Den 10sten en den 24sten van April, me gaen de-n naeste-n President-e van de Fransche Repuublyke kiezen.
Nuuzen werkgroep "Om Nuuze Taelen te Doen Leeven" (rond 40 associaesjen voor de bescherminge van de streeketaelen) het 6 vraegen eegen de kandidaeten ezonden.
Meer Leezen

Merghem handteëkt de 34ste Keure "Ja om 't Vlamsch"

Merghem en ze burgemeëster Danielle Vanmaele hen de 34ste Keure "Ja om 't Vlamsch" van den aevend handteëkt.
Meer Leezen

Bewillige vergaeringe in den Rectorat van Rysel om 't leëren van 't West-Vlamsch

Achter de nieuwe teksten op de streeketaelen en de inschryvinge van 't West-Vlamsch, 't wos de eërste vergaeringe in den Rectorat mee de Rectrice Valérie Cabuil en nheur werkgroep.
Meer Leezen

De ANVT wenscht julder ael een gelukkig en zaelig Nieuwejaer 2022 / L'ILRF vous souhaite une bonne et heureuse année 2022

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...