Loading color scheme

Nieuws

9ste Weeke van 't West-Vlamsch 06-13/04/2024

De 9ste Weeke van 't West-Vlamsch in Frankryk gaet begunnen. Binst de heële weeke je gaet kun meidoen mee defrente aktiviteiten (buuten den dysendag in de schoolen).
Meer Leezen

Kindje Leëuw, me Vlamschen zantjeboek

De ANVTboeken hen beschikt van boeken te maeken voor de kleëntjes mit een eërsten zantjeboek in 't West-Vlamsch dat je gaet kun ontdekken, thuus mee je famylje.

Meer Leezen

De ANVT-ILRF wenscht julder ael een gelukkig en zaelig Nieuwjaer 2024 !

Lingue Vive : een tweëtaelig netalaem voor je telefoon of je tablette in 't West-Vlamsch

Ontdekt den eërsten zantjenetalaem in 't West-Vlamsch op je telefoon of op je tablette, en ZONDER TE BETAELEN.
Meer Leezen

51ste Keure "Ja om 't Vlamsch" na Bambeeke

Achter de feeste van de 50 keuren, Bambeeke en nheur Burgemeëster, Grégoire Francke, hen de 51ste keure "Ja om 't Vlamsch" handteëkt.

Meer Leezen

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...