Loading color scheme

Nieuws

Zuudkoote handteëkt de 32ste Keure "Ja om 't Vlamsch"

De 32ste Keure "Ja om 't Vlamsch" het handteëkt ewist na Zuudkoote van ze burgemeëster Florence Vanhille. De eërste keure langs de zee !

Meer Leezen

Raedvergaeringe van de ANVT na Zuudkoote

De ANVT het ze raedvergaeringe na Zuudkoote houden deezen vrydag. Me hen ontvangd ewist van Mevrouwe de Burgemeëster Florence Vanhille dit nheur steun voor nuuze streeketaele ezeid het.

Meer Leezen

De ANVT in de Ministeerie van 't Leëren

Achter de verhaeltse van de Depuuteis Kerlogot en Euzet eegen den Eërsten Minister, t' zyn nuu veele eegenkomsten mee de Ministeerie van 't Leëren.

Meer Leezen

Kolokke FLAREP en de Groote vergaeringen van de streeketaelen oover de zeën na La Réunion

Van den 24sten toet den 28sten van Oktoober, me hen mei-edaen mee de FLAREP (Federaesje voor de Streeketaelen in 't Puublyk schoole) om van 't leëren en van de plekke van de streeketaelen te klappen in Frankyk (in Euroope en oover de zeën).

Meer Leezen

Een Vlamschen paneel voor jen huus ? 'T is waneër at je wult !

Je wult oek een Vlamschen paneel op jen huus .

'T is zo gemakkelik, je moet djuuste hier klyken : Een Vlamschen paneel voor men huus

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...