Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

6de Taele en Muuzyke Feestdaegen

Tradiflandre    Feestdaegen
8 - 9 - 10 oktoober 2010 
Hooimille
 


De Feestdaegen zyn opericht mee de Landen van Vlaenderen : de joungens van de schoolen gaen bezien van ‘t vlaemsch te klappen, vergaeringe van rhetorykers, volksbaele, vlaemsche karillon muuzykespils, vlaemsche muuzykespils van oovertyd en van nuuw, expozysjen, oude sports.

Oopen deure ... op de vlaemsche taele

CRD/VBGC
3 jaeren achter 't begun, den Vlaemsche Boeken en Geschryften Center van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele gruuit. 
Hen is nuuw in een nieuwe plekke van den Kulteure Center van Steenvoorde, langs de Carnotstraete mee d'helpe van de stei van Steenvoorde. Hen is oopen 3 daegen te weeke : den maendag, den dysendag, en den woensdag, van ten 9en toet ten noene en van ten 14en toet ten 17en en oek den eersten zaeterdag van elk maend van ten 9en toet ten noene.  
Je gaet daer veele geschryften op de vlaemsche taele vinden ( oordenboeken, boeken op de taele, bandopnaemen, geschryften op de plaetsennaemen, boeken van vlaemsche lessen, Cds van vlaemsche muuzyke,...). Je gaet oek kunnen helpe vraegen aen de menschen dien daer werken om een tweetaeligen plakkaert of geschryft doen om je prochie, jen associaesje of je winckel.
Komt maer om dat nieuw brokke alaem van de vlaemsche taele te zien.
Oopen Deure, zaeterdag den 25sten van september van ten 9en toet ten 17en
44 Carnotstraete, Steenvoorde

Vlaemschen Rhetorykke avend naer Wormhout

Om 't vuufde jaer, d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele het nog een keer mit de Mynysterie voor de Kuulture edaen. Om de 14de Weeke van de Fransche Taele en van de Taelen van Frankryk, de leerlingen van de vlaemsche lessen hen teksten en gedichten eschreeven mee de vlaemsche streeketaele maer oek in 't fransch. Ze gaen nulder geschryften kunnen leezen beinste de Rhetorykke avend naer Wormhout  vrydag 'n 12sten van juuni op 19 eure in de Mediatheque van Wormhout. Gy zyt welekomen om de vlaemsche taele t' hooren an jun herte klappen !
Je gaet hier 'n program vinden.

5de Taele en Muuzyke Feestdaegen, 16-17-18 oktoober 2009 naer Bollezeele

Affiche 5ème Festival

Om de vuufde keer, d’ANVT het ekoozen van ze jaerlikke feestdaegen naer Bollezeele t’ oprichten op het land van d’Yzer Hoek om zyn 20sten verjaerdag. ‘N program van deeze jaer gaet ‘n dien van d’Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele zyn : de joungens van de schoolen gaen bezien van ‘t vlaemsch te klappen, vergaeringe van rhetorykers, volksbaele, orgelspil van vlaemsche muuzyke (stikjes van ‘n 16den eeuw toet ‘n 20sten – RAER !!!) vlaemsche muuzykespils van oovertyd en van nuuw, expozysjen. ‘T gaet oek ‘n program van d’associaesje Yzer Hoek zyn : kermisse 1900, komyke klaps, vlaemschen maeltyd, oude sports, hoogemisse mit een vlaemschen sermoen.Voor de Vlaemingen van Frankryke en van de Belgyken en oek voor de menschen van elders, voor de dien die vlaemsch klappen of nie, ‘t gaet een goe weeke-ende zyn mee de vlaemsche ziele.

Vlaemsche Kerstdagliedjes nae' Wormhout en St Winocs Bergen

Het Reuzekoor gaet de schoonste Kerstdagliedjes van Edmond de Coussemaker en van nuuze prochies zingen. Ze gaen van te vooren in de St Martin Kerke van Wormhout zingen, zundag 'n 7sten van december toet 16e. En toen, ze gaen in de St Martin Kerke van St Winocs Bergen zingen, zundag 'n 14sten van décember toet 16e. Deze keer, 't koor van 'n Groenberg gaet van te vooren zingen.