Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Feeste van de Taelen naer Duunkerke den 22sten van maertemaend

Taelefeeste-Salon des langues DuunkerkeZaeterdag, den 22sten van maertemaend de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele gaet meedoen mee de Feeste van de taelen van Duunkerke.
Ze gaet in 't Huus van de "Communauté Urbaine" van Duunkerke staen van ten 9nen en half toet ten noene en van ten 2en toet ten 6en.
Ter eere van nuuze streeketaele : 't Vlaemsch (kraemtjes, konferensje, initiaesje, spils in 't Vlaemsch,...).

Om den heëlen program te leezen

Members van de FLAREP zyn naer de Ministeerje van 't Schoole en van de Hoogeschoolen ewist

Den 12sten van kortemaend, een stik of 4 members van de Federaesje om de Streeketaelen in 't Puublyk Schoole is in de Ministeerje van 't Schoole en oek van de Hoogeschoolen egaen.
Achter de vooizinge van de propozysje van de Konstituutionneele wet om de Keure van de streeketaelen te weereteeken en achter de wet van de weerefondaesje van 't schoole, deeze vergaeringe wos operecht om te klappen van alle dan me wullen krygen om nuuze taelen en eerst van de achte poointen dat me hen evraegd binste de jaervergaeringe van de FLAREP en zeekers een echte plekke om 't Vlaemsch in 't tweetaelig leeren.

De Konstituusje veranderen om de Euroopeansche Keure om de Streeketaelen te kunnen weereteeken

Achter 5 propoozysjen van konstituusje wet vansichten Oktoober 2013, eën van die teksten gaet ekeeken zyn in den Parlement op dien woensdag 22sten van nieuwejaermand. 
Omwyne ? om de Konstituusje te kunnen veranderen om dat Frankryke de Euroopeansche Keure om de Streeketaelen kut weereteeken.
Deeze keer, me hoopen dat de Linksche en de Rechtsche gaen kunnen meiwerken om nuuze taelen te kunnen beschermen en vergruuien
Op de lyste van de depuuteis die de propoozysjen eteeken hen, 2 Vlaemsche depuuteis : Jean-Pierre Allossery en Jean-Pierre Decool.
Toet allicht om meer te weeten.


Vooizinge van de propoozysje van wet om de weereteekeninge van de Keure om de streeketaelen

Dysendag, 70 % van de depuuteis hen evooisd om de Konstituutionneelewet om de Europeansche Keure van de streeketaelen te weereteeken. ’T is een recht suukses. De liefhebbers van de streeketaelen hen nog nie ewonnen maer ze zyn op den goeden weg !
Den tekst van de propoozysje van wet is nuuw in den Senat ineschreeven om daer oek evooisd te zyn.
Me weeten ael dat zonder de weereteekeninge van de Keure, nuuze streeketaelen gaen een lytje op een keer verdwynen.
Den tekst dien evooisd het van de depuuteis en is nie den besten van de weereld maer ’t is beeter mee die wet of geen wet om nuuze taelen.

En nuuw, hoe hen de depuuteis van nuuze streeke evooisd ?
In ’t Noorden : ’t zyn 62 % van de depuuteis die om de wet evooisd hen en me moeten de 2 Vlaemsche depuuteis dien in nuuzen Raed zetten bedanken om wel evooisd te hen : Jean-Pierre Allossery en Jean-Pierre Decool (in nuuze streeke, hen was aleëne in den UMP van evooisd te hen om de wet). 
In ’t Pas de Calais : ’t zyn daer 92 % die om de wet evooisd hen !
’T maekt 73 % om d’heële streeke. ’T zyn goede nieuws om ’t Vlaemsch en om ’t Picaerdsch.
Gy die dat leest, je moet an je depuutei schryven om nhem te bedanken at hy om de wet evooisd het.

Wenschen 2014

Wenschen 2014


Beste maets en liefhebbers van nuuze schoone streeketaele, de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele wenscht julder ael een gelukkig en zaelig nieuwejaer 2014.

En me wenschen ael tegaere in ’t begun van ’t nieuw jaer dat me gaen deeze keer respekt en helpe krygen van den Staet om nuuze streeketaelen.

Et den weg nog lang is om blyde te zyn, me wullen hier alle de menschen bedanken die werken daervooren zounder staen.

Ze weeten wel van wien me klappen…