Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

De Konstituusje veranderen om de Euroopeansche Keure om de Streeketaelen te kunnen weereteeken

Achter 5 propoozysjen van konstituusje wet vansichten Oktoober 2013, eën van die teksten gaet ekeeken zyn in den Parlement op dien woensdag 22sten van nieuwejaermand. 
Omwyne ? om de Konstituusje te kunnen veranderen om dat Frankryke de Euroopeansche Keure om de Streeketaelen kut weereteeken.
Deeze keer, me hoopen dat de Linksche en de Rechtsche gaen kunnen meiwerken om nuuze taelen te kunnen beschermen en vergruuien
Op de lyste van de depuuteis die de propoozysjen eteeken hen, 2 Vlaemsche depuuteis : Jean-Pierre Allossery en Jean-Pierre Decool.
Toet allicht om meer te weeten.


Wenschen 2014

Wenschen 2014


Beste maets en liefhebbers van nuuze schoone streeketaele, de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele wenscht julder ael een gelukkig en zaelig nieuwejaer 2014.

En me wenschen ael tegaere in ’t begun van ’t nieuw jaer dat me gaen deeze keer respekt en helpe krygen van den Staet om nuuze streeketaelen.

Et den weg nog lang is om blyde te zyn, me wullen hier alle de menschen bedanken die werken daervooren zounder staen.

Ze weeten wel van wien me klappen…

Feëste van de taelen naer Duunkerke den 23sten van maerte

Den zaeterdag 23sten van maerte, d'Akademie voor Nuuze Vlaamsche Tale gaen doen mee de feëste van de taelen naer Duunkerke.
Me gaen 'n heelen dag in 't huus van de "Communauté Urbaine" zyn van ten 9nen en haelf toet ten noene en haelf en van ten 2en toet ten 6en.
--> Den program

De 9ste Taele en Muuzyke Feestdaegen – 18-19-20/10/2013 - Hondschoote

9ème festival - 9ste FeestdaegenDe 9ste Feestdaegen van de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele zyn gereëd !
Ze gaen om de eerste keer naer Hondschoote gebeuren, Vlaemsche stei mit een ryke patrimoonje.

 Een keer in de Daniel Peenessaele (by de groote platse), de andere keer in 't eksterneere steihuus, den program gaet nog een keer vul zyn : vlaemschinitiaesje om de schoolejoungens van ‘t stei, konferensje op de historie van nuuze streeke, vergaeringe van rhetorykers, muuzykespils van oovertyd en van nuuw en kraemtjes van kuulteure associaesjen van Vlaenderen. En me gaen deeze keer, den 25sten verjaerdag van de associaesje SOS Blootland vierzen mit een uutneemenden program, den zaeterdag aevend

 
Om den heelen program te leezen,
klykt hier !
Om ael te weeten van de 9ste Taele en Muuzyke Feestdaegen, je kut oek op 't nethuuseke van de Feestdaegen en op Facebook gaen kyken.

Wet om de weerefondaesje van 't schoole - Deël 1

At d'assocyaesjen om de streeketaelen hen hoord klappen van een wet om 't schoole, een stik of 18 van deeze assocyaesjen (de ANVT doet mee) hen beschikt van te schryven an de members van 't Parlement om te vraegen van de streeketaelen in de wet te schryven deurdat ze waren "emist" van de Minysterie voor 't Schoole.

M' hen nulder een lyste van verangeringen ezendt om ze te schyven in de wet en om een brief an den minister te zenden

Veele members van 't Parlement hen nuus antoord.

Je gaet hier de brieven van 5 depuuteis en senateur van 't Noord en van den Pas de Calais kun leezen :

Andere depuuteis lyk Jean-Pierre Allossery en Jean-Pierre Decool hen oek verangeringen van de wet ineschreeven om nuuze streeketaelen.

Om meer te weeten