Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

OVN - 5den Forum om de vraegen van de minderhyden

ELEN-ONU-2012112728De Organisaesje van de Vergaerde Naesjen het zyn 5den Forum om de vraegen van de minderhyden operecht.
ELEN (European Language Equality Network = Europeansche Werkgroep om de Gelykighyd van de Taelen), en zen Franschen prezident Tangi Louarn hen eklapt op de vraege van de moeielike situaesje van de taelen van Frankryk in de defrente streeken waervan nuus Vlaenderen.

8ste Taele en Muuzyke Feestdaegen

Plakkaerd Feestdaegen 2012D' 8ste Taele en Muuzyke Feestdaegen zyn gereed !
Lyk alle 2 jaeren, de Vlaemsche Feestdaegen zyn mee de Landen van Vlaenderen en mee Tradiflandre opericht. En dit jaer, 't is 't stei van Belle diet de feeste gaet ountvangen.
In den program van d'8ste Feestdaegen  : de joungens van de schoolen gaen bezien van ‘t vlaemsch te klappen, de vergaeringe van rhetorykers, konferensje, vlaemsche muuzykespils van oovertyd en van nuuw, expozysjen van meer of 30 kulteure associaesjen en schryvers.
In den program van de 4den Tradiflandre : groote markt van landproduukten, vlaemsch pachtgoed, oude manieren, reuzen processje, wegvliegen van duuven, volksdansen ...
Om den heelen program, klykt hier !
Om ael te weeten van d'8ste Taele en Muuzyke Feestdaegen, je kut oek op 't nethuuseke van de Feestdaegen en op  Facebook gaen kyken.

Streeketaelen en vooizinge om den President

In een paer daegen, me gaen den naesten President van de fransche Repuublyke vooizen.

Nuuze Akademie is member van de "Collectif du 31 mars 2012" en ze wult doen weeten wulk de kandydaeten om president te zyn peinzen van de streeketaelen. Deurdat zounder wet, zounder de Konstytuusje van Frankryk te veranderen, en zounder d'Europeesche Keure om de streeketaelen te teeken, 't en gaet nie veraenderen en verbeeteren om nuuze streeketaelen en voral om nuus vlaemsch. 
D'oungelykighyd tusschen 't vlaemsch en d'andere streeketaelen van Frankryk gaet nooit weggaen zounder dat.

Voor te kiezen en te vooizen, lees maer :

Vlaemsch en Vooizinge om de depuuteien

De vooizinge om den President is edaen, me moeten nuuw de depuuteien invooizen.
M' hen eschreeven an de kandidaeten van de drie deelen van d'arroundyssement van Duunkerke
'T zyn veele van die kandidaeten dien nuuzen tekst "Ja om het vlaemsch" al eteeken hen.
En m' hen nuuw 3 vraegen estelt :
  • At je gaet inevooisd zyn, hoe gaet je doen om dat het vlaemsch eleerd gaet zyn ?
  • Wuk peinst je van d 'Europeansche Keure om de Streeketaelen van te teeken ? 
  • Zyt je akoord omdat de puublyke plakkaerds tweetaelig zyn ?


Je gaet d'antooren van de kandidaeten kunleezen al klyken hier 

Tegaere om nuuze streeketaelen

Manifestaesje streeketaelen Rysel 2012-03-31Mee zoveele manifestaesjen in tefrende streeken van Frankryk, vandaege was den dag van de streeketaelen in Frankryk.

Den artykel 75-1 dien in de Konstytuusje van de fransche Naesje ineschreeven ewist het in 't jaere 2008 en het niet edaen om de taelen van nuuze streeken.
Maer 't is bykan de vooizinge om den President en de members van den Raed van de Naesje te kiezen. En 't is daervooren dat de menschen hen vandaege een manifestaesje opericht in veele streeken van Frankryk (ziet maer op http://www.languesregionales.org/ ).

In nuuze streeke, de menschen dien vlaemsch ou patoosch klappen hen beschikt om tegaere te zeggen dat ze wullen dat nuldere taelen eleerd zyn in 't schoole.

Om meer te weeten (maer 't is in 't fransch)
La Voix du Nord , Voix du Nord 2 , Voix du Nord 3 ,
20 minutes

TF1 , le Point , la Gazette des communes
fr.news.yahoo.com