Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

De 9ste Taele en Muuzyke Feestdaegen – 18-19-20/10/2013 - Hondschoote

9ème festival - 9ste FeestdaegenDe 9ste Feestdaegen van de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele zyn gereëd !
Ze gaen om de eerste keer naer Hondschoote gebeuren, Vlaemsche stei mit een ryke patrimoonje.

 Een keer in de Daniel Peenessaele (by de groote platse), de andere keer in 't eksterneere steihuus, den program gaet nog een keer vul zyn : vlaemschinitiaesje om de schoolejoungens van ‘t stei, konferensje op de historie van nuuze streeke, vergaeringe van rhetorykers, muuzykespils van oovertyd en van nuuw en kraemtjes van kuulteure associaesjen van Vlaenderen. En me gaen deeze keer, den 25sten verjaerdag van de associaesje SOS Blootland vierzen mit een uutneemenden program, den zaeterdag aevend

 
Om den heelen program te leezen,
klykt hier !
Om ael te weeten van de 9ste Taele en Muuzyke Feestdaegen, je kut oek op 't nethuuseke van de Feestdaegen en op Facebook gaen kyken.

Feëste van de taelen naer Duunkerke den 23sten van maerte

Den zaeterdag 23sten van maerte, d'Akademie voor Nuuze Vlaamsche Tale gaen doen mee de feëste van de taelen naer Duunkerke.
Me gaen 'n heelen dag in 't huus van de "Communauté Urbaine" zyn van ten 9nen en haelf toet ten noene en haelf en van ten 2en toet ten 6en.
--> Den program

OVN - 5den Forum om de vraegen van de minderhyden

ELEN-ONU-2012112728De Organisaesje van de Vergaerde Naesjen het zyn 5den Forum om de vraegen van de minderhyden operecht.
ELEN (European Language Equality Network = Europeansche Werkgroep om de Gelykighyd van de Taelen), en zen Franschen prezident Tangi Louarn hen eklapt op de vraege van de moeielike situaesje van de taelen van Frankryk in de defrente streeken waervan nuus Vlaenderen.

Wet om de weerefondaesje van 't schoole - Deël 1

At d'assocyaesjen om de streeketaelen hen hoord klappen van een wet om 't schoole, een stik of 18 van deeze assocyaesjen (de ANVT doet mee) hen beschikt van te schryven an de members van 't Parlement om te vraegen van de streeketaelen in de wet te schryven deurdat ze waren "emist" van de Minysterie voor 't Schoole.

M' hen nulder een lyste van verangeringen ezendt om ze te schyven in de wet en om een brief an den minister te zenden

Veele members van 't Parlement hen nuus antoord.

Je gaet hier de brieven van 5 depuuteis en senateur van 't Noord en van den Pas de Calais kun leezen :

Andere depuuteis lyk Jean-Pierre Allossery en Jean-Pierre Decool hen oek verangeringen van de wet ineschreeven om nuuze streeketaelen.

Om meer te weeten

8ste Taele en Muuzyke Feestdaegen

Plakkaerd Feestdaegen 2012D' 8ste Taele en Muuzyke Feestdaegen zyn gereed !
Lyk alle 2 jaeren, de Vlaemsche Feestdaegen zyn mee de Landen van Vlaenderen en mee Tradiflandre opericht. En dit jaer, 't is 't stei van Belle diet de feeste gaet ountvangen.
In den program van d'8ste Feestdaegen  : de joungens van de schoolen gaen bezien van ‘t vlaemsch te klappen, de vergaeringe van rhetorykers, konferensje, vlaemsche muuzykespils van oovertyd en van nuuw, expozysjen van meer of 30 kulteure associaesjen en schryvers.
In den program van de 4den Tradiflandre : groote markt van landproduukten, vlaemsch pachtgoed, oude manieren, reuzen processje, wegvliegen van duuven, volksdansen ...
Om den heelen program, klykt hier !
Om ael te weeten van d'8ste Taele en Muuzyke Feestdaegen, je kut oek op 't nethuuseke van de Feestdaegen en op  Facebook gaen kyken.