Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Manifestaesje om de streeketaelen Rysel - 31/03/2012

Mevrouwe de Rectrice van d'Akademie van Rysel en Meneer den Minister van 't Schoole en doen nieten om nuuze streeketaele. Z'hen nog minder edaen of passeerde jaer !

D'associaesjen van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele en d'Ingevooisde Menschen dien de petysje "Ja om het vlaemsch" (www.anvt.org) eteeken hen, hen beschikt in den kaeder van den nationaelen dag om de streeketaelen in 't schoole, 

van een manifestaesje t'oprichten, 

zaeterdag den 31sten van maertemaend naer Rysel

om dat 't vlaemsch en 't patoosch eleerd kun zyn in 't schoole

en om een wet te krygen om nuuze streeketaelen.

Komt maer mee vriend, kinders en maets !

Om dat de menschen nie slechte gedachten en hen, m' en wullen geen vlaeken zien, maer djuust plakkaerds mee daerop eschreeven « Le droit à l’enseignement du flamand pour nos enfants », « Het Vlaemsch voor nuuze joungens in ‘t Schoole » « Une loi pour nos langues régionales » « Een wet om nuuze streeketaelen » en oek doedelzakken, trommels en ael. D'ingevooisde menschen moeten oek nulder driekoleurde echarpen andoen.

De manifestaesjen gaet wandelen van den Rectoraet toet de Prefectuure van ten 10en toet ten 11en en half.

D'andere manifestaesjen op www.languesrégionales.org


Landvergaeringe van de Streeketaelen in 't puublyk Schoole in Vlaenderen - 22, 23, 24sten oktoober

25ste Landvergaeringe FLAREP De FLAREP - Federaesje om de Streeketaelen in 't Puublyk Schoole - het opericht ewist naer Bayonne (Baskland) in november 1987. Ze vergaerd de grootste associaesjen of federaesjen van ouders of van kosters dien tegaere werken om de streeketaelen in 't puublyk schoole. Ze richt een landvergaeringe op,  een keer t' jaers, om te bepeinzen en oek om te vraegen wynne dat zyn member-associaesjen wullen krygen. Ze klappen van den officieelen kaeder en van de bewillighyd van d'autoriteiten om de taelen van Frankryk te doen leeren. 
Diet jaer, 't is in Vlaenderen dat de 25ste landvergaeringe van deeze federaesje gaet opericht zyn van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele (die member is) den 22sten, 23sten en 24sten van oktoober in tefrende steien van nuuze streeke : Duunkerke, Bergen, Rysel en oek in West-Vlaenderen : naer de Panne.

In 't herte van deeze 25ste vergaeringe : d'inschryvinge van 't west-vlaemsch op de lyste van de streeketaelen die kun eleerd zyn in 't schoole, maer oek importente eegenkomsten mit ingevooisde menschen van tefrende streeke van Frankryk, mit d'officieele organisaesjen om streeketaelen, mee schoolekosters en ouders van 't heel land. Alleman is welekommen en ooverael d'ingevooisde menschen, de direkteurs van de schoolen, de kosters, d'ouders en d'associaesjen die om de streeketaelen werken. 
Je gaet den heelen program vinden al klyken op 't plakkaerdje hier.  ====>

Feesten van de taelen naer Duunkerke (26sten van maerte) en naer Rysel (8sten en 9sten van april)

Den zaeterdag 26sten van maerte, d'Akademie voor Nuuze Vlaamsche Tale gaen doen mee de feeste van de taelen naer Duunkerke. Me gaen 'n heelen dag in 't huus van de "Communauté Urbaine" zyn van ten 9nen en haelf toet ten noene en haelf en van ten 2en toet ten 6en.
--> Den program 
 
Den vrydag 8sten en den zaeterdag 9sten van april me gaen oek doen mee de feeste van de taelen naer Rysel. Me gaen binste de drie daegen in de Winkels en Fabryken Kaemer (by de groote plaetse)  zyn van ten 9nen toet ten 19en.
--> Den program 

7de Taele en Muuzyke Feestdaegen - 14, 15 en 16sten van oktoober 2011 - Haezebroek

Plakkaerd Feestdaegen 2011De 7de Feestdaegen van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele gaen gebeuren in de schoonste gebouwen van Haezebroek : den Augustynklooster, de Sinte-Looikerke en 't Steihuus, mee d'helpe van 't Stei van Haezebroek.
Den program is : vlaemschlessen om de schoolejoungens, konferensje op 't begun van 't graefschap van Vlaenderen, barokke muuzykespil,  vergaeringe van rhetorykers, volksbaele, muuzykespil van oovertyd en van nuuw en kraemtjes van kuulteure associaesjen van Vlaenderen. Je gaet nog een keer de vlaemsche ziele kunnen voelen binste d'heële weeke ende.
Om den program te leezen, je moet klyken op den plakkaerd.
Lecteur audio ANVT
Je gaet oek Eric Debril kunnen hooren al klyken hier =>
Hen is oundersecretaeris van d'ANVT en hen het antoord an Radio Uulspeegel.

Den Senat om een wet voor de tweetaelige plakaerds

SénatDen 16sten van kortemaend 2011, den franschen Senat het een proposysje van wet evooisd op de tweetaeligen plakaerds fransch/streeketaele in 't ingaen en 't uutgaen van de prochien. 'T is een goed nieuws om nuuze streeketaele ...at d'Assemblée Nationale hetzelfde doet !.
Om meer te weeten, klykt maer op :      Proposysje van wet        Opzettingen