Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Blaeuwkappel handteëkt de keure "Ja om 't Vlamsch"

Van den aevend, de 19ste keure voor de tweëtaelighyd "Ja om 't Vlamsch" het na Blaeuwkappel handteëkt ewist.
Meer Leezen

Manifestaesje nae Rysel OM NUUZE TAELEN TE DOEN LEEVEN

Vandaege, lyk in 55 andere steien van Frankryk mee den groep "Om nuuze taelen te doen leeven", me zyn vooren den Rectorat van Rysel egaen om een vergaeringe te maeken om te zeggen hoe me gram zyn voor 3 reedens :

Meer Leezen

5de Weeke van 't West-Vlamsch

De 5de Weeke van 't West-Vlamsch gaet van den 3den toet den 10sten van Oktoober gebeuren

Meer Leezen

Kaester handteëkt de Keure "Ja om 't Vlamsch" en stelt de ingangpaneels in 't West-Vlamsch

Vrydagaevend, de 18de keure voor de tweëtaelighyd "Ja om 't Vlamsch" het nae Kaester handteëkt ewist.

Meer Leezen

Inauguuraesje van den CD "Tusschen Moeder en Taele" van den groep Om een Keër

Veele volk en Vlamsche leute voor de inauguuraesje van den CD "Tusschen Moeder en Taele" van den volksgroep Om een Keër in de herberge "Le Galion" na Gyvelde.

Meer Leezen