Loading color scheme

Nieuws

Jaervergaeringe 2009 van d'ANVT

Me zyn blyde van je te nooden an de Jaervergaeringe van d'ANVT nae' 'n Kasselberg, zaeterdag 'n 2den van mei op 9e30 in de groote saele van de Vandammeplatse.
Zendt mae' d'invitaesje an al de liefhebbers van nuuze vlaemsche taele.
==> 'N program

Vlaemsche Kerstdagliedjes nae' Wormhout en St Winocs Bergen

Het Reuzekoor gaet de schoonste Kerstdagliedjes van Edmond de Coussemaker en van nuuze prochies zingen. Ze gaen van te vooren in de St Martin Kerke van Wormhout zingen, zundag 'n 7sten van december toet 16e. En toen, ze gaen in de St Martin Kerke van St Winocs Bergen zingen, zundag 'n 14sten van décember toet 16e. Deze keer, 't koor van 'n Groenberg gaet van te vooren zingen.

4de Taele en Muuzyk Feestdaegen, 10-11-12 oktober 2008 nae’ Laffernhoeke

Festival 2008 - Feestdaegen 2008
De 4de feestdaegen van d’ANVT gaen op de vlaemsche kuste gebeuren. ‘T gaet d’okkaesje zyn van de klank van de vlaemsche muuzyk te hooren en oek de muuzyk van de vlaemsche taele.Deze keer, de joungens van de schoolen van Laffernhoeke gaen bezien van nuuze streeketaele te klappen en te zingen. Me gaen een spil van klassyke muuzyk over « de vlaemsche zee » kunnen hooren. Toen, ‘t zyn de Rhetorykers die gaen klappen mee nulder moedertaele.  Me gaen in de volksbaele kunnen dansen en volksmuuzyk en muuzyk van nuuw hooren.Voor de Vlaemingen van Frankryke en van Belgie, voor de menschen die vlaemsch klappen of nie, ‘t gaet een goede weeke ende zyn.

"Van duuven en menschen", vlaemsch stikje deur 'n volkstheater van Flor Barbry

Volkstheater van Flor Barbry'N volkstheater voor Fransch Vlaenderen van Flor Barbry is weere om 't sezoen  2008-2009. Hen het een stikje van 't jaere 1990 vernieuwt : "Van duuven en menschen". Dat stikje gaet in 't westvlaemsch espelt zyn. 'N volkstheater van Flor Barbry gaet in 13 prochies van Fransch Vlaenderen en 14 van Vlaenderen van over de schreeve speelen tusschen 'n 22sten van november en 'n 1sten van maertemaend. 'T is vansichten 't jaere 1954 dat 'n volkstheater spelt mee succes en j' en kut de stikjes nie gaen zien en hooren zonder lachen ... of kryschen. Die stikjes zyn oek d'okkaesje vansichten meer of 50 jaeren van t' hooren dat nuuze streeketaele, een taele van de Vlaemingen van de twee kanten van de schreeve is. Om meer te weeten, gaet maer daer kyken :  http://www.volkstoneel.be/

Vlaemsche lessen en Konversaesjen begunnen in d’arroundyssement van Duunkerke

Cours de flamand - Vlaemsche lessen
Om ‘t nieuw schoolejaer, ‘t zyn 21 vlaemsche lessen die in 15 prochien opericht zyn en oek 6 konversaesjen in Fransch-Vlaenderen. ‘T is nuuw de tweede jaer dat vlaemsche lessen egeeven zyn aen de joungens van 4 schoolen van nuuze streeke van ‘t CE2 toet ‘t CM1.Mee d’associaesjen, de leerlingen kunnen recht kommen of bellen om meer te weeten. Ze kunnen oek kommen voor d’eerste keer toet achter d’eerste maend. Ze gaen toen d’eerste lessen kunnen weerevangen.

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...