Loading color scheme

Nieuw nethuuseke van d'ANVT

Voor de Jaervergaeringe van 'n 10sten van mei 2008, 't nieuw nethuuseke van d'ANVT is ebooren ! Je gaet nuuw meer informaesjen vinden :

  • Een almanak : mee d'aktyviteiten om 't vlaemsch.
  • Een winkel : mee boeken, Cds, plakkers, tee shirts en ael over 't vlaemsch.
  • Een geschryftlyste : mit ael de geschryften van 't nethuuseke van d'ANVT.


De verfranschingen en de vervlaemschingen gaen edaen zyn een op een keer.