Loading color scheme

Nieuws

Akademie van Ryssel gaet proberen van de vlaamsche streketale te doen leren in de scholen

D'Akademie van Ryssel het ezeid hoe de vlaamsche streketale gaet elerd kunnen zyn in de schole van d'arroundyssement van Duunkerke. Z'het ook ezeid dat de Taalunie en 't vlaamsch governement van de Belgyken en wullen nie dat de vlaamsche tale elerd is in Frankryk. Pertank, de Vlamingen van Frankryk zyn beschikt van nuldere kulteure te doen leven.
Je gaet hier derop aal kunnen lezen.

Vlaamsche Tale en Redekykers nae' Pitgam

D'ANVT gaet nog een keer doen mee de Mynysterie voor de Kuulture. Om de 12de Weke van de Fransche Tale en van de Talen van Frankryk, de leerlingen van de vlaamsche lessen hen teksten, stikjes en gedichten eschreven in de vlaamsche streketale, maer oek in 't fransch. Ze gaen nulder geschryften kunnen lezen beinste de Rederykers Aven nae' Pitgam 'n 19sten van mei toet 20 eure in d'herberge van 'n meulen.
Gy zyt welekomen om de vlaamsche tale t' hooren an jun herte klappen ! Me peinzen dat 't beter is van te bellen an 'n 03.28.20.67.22 of an 'n 06.70.20.93.14 om een plekke t' hen.

Feesten van de talen nae' Duunkerke en Ryssel

  • 'N zaeterdag 17sten van maerte, d'Akademie voor Nuuze Vlaamsche Tale gaen doen mee de feeste van de tale nae' DUUNKERKE. Me gaen 'n heelen dag in 't huus van de "Communauté Urbaine" zyn van ten 9nen en haelf toet ten noene en haelf en van ten 2en toet ten 6en. 'N program is op http://www.adlld.org/.
  • 'N 16sten, 17sten en 18sten maerte me gaen oek doen mee de feeste van de tale nae' RYSSEL. Me gaen beinste de drie dagen in de Winkels en Fabryken Kamer (by de groote platse) zyn van ten 9nen toet ten 18en (vrydag en zaeterdag) en van ten 11en toet ten 17en (zundag). 'N program is op : http://www.festivaldeslangues.org/.

Jaervergaeringe van d'ANVT nae' Kasselberg

D'Akademie voor Nuuze Vlaamsche Tale is blyde van je te nooden an zyn Jaervergaeringe nae' Kasselberg, 'n zaeterdag 31sten van maerte 2007 van ten 9en en half toet ten noene in de groote sale op de Vandamme platse.
M' hen hope daje gaet daer kunnen komen!

'N Vlaamsche Boeken en Geschryften Senter gaet open zyn naer Steenvoorde

Mee d'hulpe van zyn meidoenders, d'Akademie voor Nuuze Vlaamsche Tale gaet zyn Vlaamsche Boeken en Geschryften Senter open doen. D'ANVT is blyde van je te nooden naer Steenvoorde zaeterdag 'n 17sten van kortemaend van ten 3en toet ten 7en (d'invytaesje is hiermee). Hen gaet 'n eersten zaeterdag van elk maend open zyn van ten 9en toet ten noene. Je gaet daer boeken en geschryften kunnen vinden en oek bandopnamen van vlaamsche gesprekken kunnen horen. Ze gaen daer mee 'n tyd verzameld zyn.

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...