Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Handteëken van de 9ste keure "Ja om 't Vlamsch" na Berten

9ste keure "Ja om 't Vlamsch" na Berten

Dunderdag den 26sten van meimaend, Berten was den 8ste prochie van Fransch-Vlaenderen die de Keure "Ja om 't Vlamsch" handteëkt het. Patricia Moone, burgemeëster van Berten het mee neur konsel ezeid hoe ze de Vlamsche kuulteure en de Vlamsche taele wilste onderhouden.


Ze hen 20 poointen van de keure ekoozen en, mee den 5den stap, Berten is, vandaege, 't durp die meer gaet doen om nuuze streeketaele.

Weeke van de Vlamsche Taele : van den 21sten toet den 28sten van meimaend

Weeke van de Vlamsche taele
Lik me hen 't ezeid binst nuuze jaervergaringe van april, me rechten de eerste Weeke van de Vlamsche Taele op van den 21sten toet den 28sten van meimaend.

In de plekke van de Taele en Muuzyke Feestdaegen, dat me hen binst 10 jaeren operecht, dit weeke is edaen om 't fuk van nuuze streeketaele te toogen en oek de verschillighyd van wuk me doen dermee.

Binst 8 daegen, de ANVT gaet elk dag eën of meer aktiviteiten doen in verschillige hoeksches van Fransch-Vlaenderen waer dat me Vlamsch klappen. Alleman kunt meidoen, buuten de aktiviteit voor de schoolejongens ... en 't is tweëtaelig !

Streeke Vooizinge en Vlamsche Taele

Lyk de gewunte, me hen an de principaelste repuublykansche kandidaeten eschreeven om te weeten wulk ze gaen om nuuze streeketeaele doen et ze evooisd zyn en om te weeten et ze akkoord zyn om een Office om 't Westvlamsch te oprechten.

4 lystehoofden hen nulder avys egeeven. Je gaet ze hieronder kunt leezen.

Fabien Roussel (PCF) : in den Voix du Nord : "Nous soutiendrons la pratique des langues régionales".

Sandrine Rousseau (EELV-PG-Nouvelle Donne-Nouvelle Gauche Socialiste) : in den Voix du Nord : "Nous soutiendrons la connaissance et l'enseignement des langues régionales comme le flamand et le picard".

Jean-Philippe Tanguy (Debout la France) : in den Voix du Nord : "Défendre nos langues régionales"

Xavier Bertrand (Les Républicains-UDI-MODEM-CPNT) : Netbrief : "le flamand, le picard et le wallon font partie intégrante de l'identité et la Région peut les reconnaitre et les soutenir. Ces langues font partie du patrimoine culturel et traditionnel régional". Kandidaetenprogram : "Nous défendrons notre patrimoine culturel régional, notamment en soutenant nos traditions... mais aussi la préservation du ch'ti, du picard et du flamand".

Streeke vooizingen : een Streeke-office van 't Westvlamsch ?

Den kandidaet Xavier Bertrand antoord an de ANVT : hen onderhoudt nuus werk en zegt van ja om een Streeke-office van 't Westvlamsch te oprechten mee de andere meidoenders van de streeke (Departement, Vergaeringen van steien en durpen). Hen zegt dat hen gaet geld enoeg geeven om te werken.


Brief van Mr Bertrand an de ANVT

Sinte Janskapelle handkeekt de tweëtaelige keure

Sinte JanskapelleVansichten den 3den van Hooimaend, Sinte Janskapelle en zyn burgemeëster César Storet hen de Keure "Ja om 't Vlamsch" handteekt. 'T was al 't durp van Margryte Yourcenar, van de Katjebei, van Sputkalut, van de drie Keuningen.

'T gaet nuu een durp, maet van de Vlamsche taele zyn. En ze hen rechtuut alle de tweëtaelige boeken ekocht om nuldere bibliotheeke.