Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Streeke Vooizinge en Vlamsche Taele

Lyk de gewunte, me hen an de principaelste repuublykansche kandidaeten eschreeven om te weeten wulk ze gaen om nuuze streeketeaele doen et ze evooisd zyn en om te weeten et ze akkoord zyn om een Office om 't Westvlamsch te oprechten.

4 lystehoofden hen nulder avys egeeven. Je gaet ze hieronder kunt leezen.

Fabien Roussel (PCF) : in den Voix du Nord : "Nous soutiendrons la pratique des langues régionales".

Sandrine Rousseau (EELV-PG-Nouvelle Donne-Nouvelle Gauche Socialiste) : in den Voix du Nord : "Nous soutiendrons la connaissance et l'enseignement des langues régionales comme le flamand et le picard".

Jean-Philippe Tanguy (Debout la France) : in den Voix du Nord : "Défendre nos langues régionales"

Xavier Bertrand (Les Républicains-UDI-MODEM-CPNT) : Netbrief : "le flamand, le picard et le wallon font partie intégrante de l'identité et la Région peut les reconnaitre et les soutenir. Ces langues font partie du patrimoine culturel et traditionnel régional". Kandidaetenprogram : "Nous défendrons notre patrimoine culturel régional, notamment en soutenant nos traditions... mais aussi la préservation du ch'ti, du picard et du flamand".

Sinte Janskapelle handkeekt de tweëtaelige keure

Sinte JanskapelleVansichten den 3den van Hooimaend, Sinte Janskapelle en zyn burgemeëster César Storet hen de Keure "Ja om 't Vlamsch" handteekt. 'T was al 't durp van Margryte Yourcenar, van de Katjebei, van Sputkalut, van de drie Keuningen.

'T gaet nuu een durp, maet van de Vlamsche taele zyn. En ze hen rechtuut alle de tweëtaelige boeken ekocht om nuldere bibliotheeke.

Ochtezeele handkeekt de tweëtaelige keure

OchtezeeleskeureDe tweede Keure "Ja om 't Vlamsch" om de tweëtaelige paneels en wegwyzers in de prochjen van Fransch-Vlaenderen het handteekt ewist na Ochtezeele van de Maire Dominique Deray.

Ochtezeele het 12 poointen van de Keure ekoozen om den derden stap te gaen haelen... en ze hen rechtuut begunnen mit een schoon paneel voor 't wethuus (in 't Vlamsch op een kant en in 't Fransch op den anderen) en mit een tweetaligen wegpaneel. En 't en is maer 't begun !!

   Ja om 't Vlamsch

Steenvoorde handteekt de tweëtaelige keure

SteenvoordeskeureAchter de associaesje Vlaenderen Landen Tourisme en de 2 durpen Vleeter en Ochtezeele, 't is den toer van 't eerste stei, Steenvoorde, van de Keure "Ja om 't Vlamsch" om tweëtaelige paneels en wegwyzers te handteëken hen.
 
Jean-Pierre Bataille, burgemeëster en Céline Ingelaere Konselvrouwe van Steenvoorde hen mee de ANVT 12 poointen van de Keure handteekt om den derden stap te krygen. Ze hen al begunnen te werken mee den luchtpaneel en de Watoustraete.              
                                                            Ja om 't Vlamsch

Vleeter handkeekt de tweëtaelige keure

VleeterskeureDe eerste Keure om de tweëtaelige paneels en wegwyzers in de steien en durpen van Fransch-Vlaenderen het handteekt ewist naer Vleeter van Marie-Thérèse Ricour, maire van de prochie en Jean-Paul Couché, prezident van de ANVT.

Om te begunnen, 19 patrimoonje paneels gaen ezet zyn in 't durp ... mee de Vlamsche taele derop !

Ja om 't Vlamsch