Loading color scheme

Vooizinge van de propoozysje van wet om de weereteekeninge van de Keure om de streeketaelen

Dysendag, 70 % van de depuuteis hen evooisd om de Konstituutionneelewet om de Europeansche Keure van de streeketaelen te weereteeken. ’T is een recht suukses. De liefhebbers van de streeketaelen hen nog nie ewonnen maer ze zyn op den goeden weg !
Den tekst van de propoozysje van wet is nuuw in den Senat ineschreeven om daer oek evooisd te zyn.
Me weeten ael dat zonder de weereteekeninge van de Keure, nuuze streeketaelen gaen een lytje op een keer verdwynen.
Den tekst dien evooisd het van de depuuteis en is nie den besten van de weereld maer ’t is beeter mee die wet of geen wet om nuuze taelen.

En nuuw, hoe hen de depuuteis van nuuze streeke evooisd ?
In ’t Noorden : ’t zyn 62 % van de depuuteis die om de wet evooisd hen en me moeten de 2 Vlaemsche depuuteis dien in nuuzen Raed zetten bedanken om wel evooisd te hen : Jean-Pierre Allossery en Jean-Pierre Decool (in nuuze streeke, hen was aleëne in den UMP van evooisd te hen om de wet). 
In ’t Pas de Calais : ’t zyn daer 92 % die om de wet evooisd hen !
’T maekt 73 % om d’heële streeke. ’T zyn goede nieuws om ’t Vlaemsch en om ’t Picaerdsch.
Gy die dat leest, je moet an je depuutei schryven om nhem te bedanken at hy om de wet evooisd het.