Loading color scheme

De troepe van den Volksteaeter Flor Barbry is weere mit een nieuw stiksche in 't West-Vlamsch

Den Volkstheaeter voor Fransch-Vlaenderen is nog een keër daer mit een nieuw stiksche dan ze gaen 13 keërs speelen op deeze kant van de schreeve en in 't West-Vlamsch om nuuze streeketaele te kun hurten en veele leute hen ! 

Vansichten 't ende van Oest, de troepe van Flor Barbry van Westouter het de saizoen 2023-202 gereëd edaen. Achter veele repetysjen, de speelders en speeldeegen zyn gereëd en den teknyken trop het een decor buuten een anderen emaekt. 'T nieuw stiksche gebeurd by een grotte voor Sinte-Maria binst de Covidziekte : 'T wos den tyd van 't "bluuft in je kot". 't zyn daer menschen dien kommen in deeze raere plekke om te kun leezen om etroost te zyn, en oek anderen dien wullen djuuste een toertje doen te lande en nie verobligierd te zyn

Maer let op : ze hen assan veele suukses en et je wult een plekke hen, je moet zeëre doen om te uuthouden !

Program vóórkant

Program achterkant