Loading color scheme

Bewillige vergaeringe in den Rectorat van Rysel om 't leëren van 't West-Vlamsch

Achter de nieuwe teksten op de streeketaelen en de inschryvinge van 't West-Vlamsch, 't wos de eërste vergaeringe in den Rectorat mee de Rectrice Valérie Cabuil en nheur werkgroep.
Me hen styf evrocht binst 2 euren en half op 't oprechten van den Akademyken Raed voor de Streeketaelen, op de formaesje van de kosters, op de programmen en de kooze van de schoolen waer de schoolejongens gaen de streeketaele kun leëren, en nog van veele andere dingen.
De diskuusjen waeren aengenaem en bewillig om de beste kondysjen te geeven voor 't leëren van nuuze streeketaele.