Loading color scheme

Je gaet hier alles die bestaet om de promosje van 't Vlamsch kunnen vinden.