Header ANVT
Noodigstige kooze
Voorpaezje
Nieuws
Almanak
Raed en Buuro
Werkgroepen
Vlaemsche Taele
Ja om 't vlamsch
Ze doen mei
Radio uutzendingen
Gazette boek
Winkel
Geschryften
Banden
Schryft maer gerust naer
Live Radio
Affiche Uylenspiegel


Cours de Flamand 2008/2009
Vlamsche
lessen
 2018/2019
Centre de Ressources Documentaires
Boeken en
 Geschriften
 Center
Oordenboek-Dictionnaire
Vlamsch - 
Fransch
Woordenboek
Inscription à la liste de diffusion
Inschryvinge
an de Netlyste
abonnement au bulletin
Om 't Gazetje
te krygen
Aller au magasin de l'ANVT
Winkel
 van
 d'ANVT
'K doen een gaeve
 
 
Welekommen op ANVT.ORG

D'Akademie is operecht volgens de wet van 1901. Z' is emaekt mee associaesjen en inevooisde menschen van den aroundyssement van Duunkerke (van Duunkerke toet Armentiers).
Ze beziet nuuze Vlaemsche taele te bewaeren, oover te geeven en voorwaert te stellen in 't leeven van alle menschen, in de kunsten en in d'enterpryzen. Ze beziet oek d'helpe van den Staet te bekommen om nuuze Vlaemsche taele te meugen doen leeren in 't schoole lyk de andere streeketaelen van Frankryk.
Vier werkgroepen zyn bizzig in d'Akademie mee : de spellinge en de spraekekunste, 't leeren, de vergaeringe van de woorden en spreekwoorden, de promoosje van de taele. 
                     

    Je kunt oek de ANVT kyken op     Facebook   en op     twitter
 
Voorpaezje
Den Grooten Woordenboek van 't West-Vlamsch in Frankryk komt voor Kerstdag
Publié le 18-12-2018
Woordenboek van 't West-VlamschDe eërste drukkinge van den Grooten Woordenboek van ‘t West-Vlamsch in Frankryk en is nie de eërste beschikkinge van een woordenboek van de Vlamsche taele in Frankryk te schryven. Den eërsten was den woordenboek van de associaesje Tegaere Toegaen in ‘t jaer 1985 en ton den “Woordenboek van het Frans-Vlaams” edrukt van den Davidsfonds in ‘t jaer 2005.
Nietemin, deezen boek van de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele is den grootsten voor nuuze streeketaele. Emaekt achter acht jaeren van taelopvergaeringe, hen is ryke van 12 300 Vlamsche woorden mee nhulder fonetyke, at ze mannelik, vrouwelik of onzydig zyn en de spellingen van de woorden, en dat ael mee meër of 5 500 uutleggingen om de heële fynighyd van deeze taele van Frankryk te verstaen. Nieuwe woorden hen oek in den boek eschreeven ewist van menschen voor wien 't Vlamsch nhulder moedertaele is deurdat me hen oek dervan noodig den dag van vandaege en dat toogt hoe nuuze taele leevendig is.  Mee de Fransch-Vlamsche versje, t’ zyn meër of 23 500 woorden dat je kut in deezen woordenboek vinden. De beschikkingen van de ANVT voor de spellinge van nuuze taele hen stringelik gebruukt ewist.
Operecht mee de helpe van Vlaemingen van Frankryk, deeze woordenboek is een schoon weeresching van de Vlamsche taele die eklapt is in nuuze streeke in de XXIste eëuwe en waermee dan me kun klappen mee nuuze gebeurs van oover de schreeve.


Waer kut je dat boek vinden ?
- Op 't nethuuseke : http://www.anvt.org/content/view/232/10/lang,fr/
- In nuuzen nieuwen Center 27 bis Norbert-Segardplatse na Steenvoorde den zaeterdag 22/12 van ten 9en toet ten 6en van den den aevend en den maendag 24/12 van ten 9en toet ten 4en van den achternoene
 
Vergaeringe mee den Werkgroep Streeketaelen in den Parlement
Publié le 20-06-2018

Groupe Etudes LR 1Groupe Etudes LR 3De depuuteis letten van den Werkgroep op de streeketaelen (voorzitter : Paul Molac en onder-voorzitter nuuzen depuutei Paul Christophe) hen de associaesjen van de FLAREP ontvangen (Federaesje voor de Streeketaelen in 't Puublyk schoole), waervan de ANVT, om tegaere te klappen van de moeilikhyden dan nuuze streeketaelen kennen en oek van de promoosje dat ze moeten krygen in de teksten van de ministeerie van 't Leëren en oek in nuuze Konstituusje.
Ze zyn ael akkoord om te zeggen dat nuuze taelen zyn een kanse en eërst van ael in 't schoole waerdat ze moeten meer eleërd zyn. Ze gaen ael tegaere derop werken.

 
Netwoordenboek 2148 woorden derby
Publié le 16-06-2018

Een nieuwe versje van Garsmaend 2018 is nuu op 't nethuuzeke. Ze bedraegt 2148 woorden meer. 
T' zyn nuu 16190 woorden daerin : 8101 Vlamsche woorden (+1173) dien verfranscht zyn en 8089 Fransche woorden (+972) dien vervlamscht zyn.
En t' zyn oek 3372 eksplikaesjen (+474) om beeter te verstaen wuk de woorden wullen zeggen en 201 spreekwoorden of spreekfatsoenen (+9).

Deur de grotte van den tweëtaeligen woordenboek, me hen tweë deëlen emaekt. Je gaet nuu den Fransch-Vlamsch woordenboek op 't deël "français" van 't nethuuzeke vingen en den Vlamsch-Fransch woordenboek op 't deël "Vlamsch" vingen.

Me bedanken de letten van den werkgroep "Opgaeringe van de taele" en oek den taelekunstenaere Philippe Simon voor dat ongehoord werk die styf noodig is voor nuuze taele en 't leëren van 't Westvlamsch.

 
Herzel handteëkt de 18de Keure "Ja om 't Vlamsch"
Publié le 10-06-2018
HerzelkeureHerzelRégis Laporte, burgemeëster van Herzel het de 18de Keure "Ja om 't Vlamsch" zaeterdag handteëkt.
'T is in den kaeder van de feesten van de associaesjen dat me gister de keure om de tweëtaelige paneels handteëkt hen. En me hen begunnen mee de paneels van 't ingaen van de prochie die nuu "Herzel" eschreeven gaen zyn.
Herzel deurdat 't is azoo dat de Herzelnaers de naeme zeggen in 't Vlamsch en me hen dat oek azoo 
evonden in oude papieren van de jaeren 1651, 1731 en oek in de dertiende eeuwe.
'T is mee den senateur Jean-Pierre Decool, den depuutei Paul Christophe, den raedsman en de raedsvrouwe van den Departement Patrick Valois en Anne Vanpeene, en de raedsvrouwe van de Streeke Valérie Vanhersel dat me de keure van 16 poointen mit den burgemeëster handteëkt hen.
En hen het ton 't liedje van de gaeieperse in 't Vlamsch ezongen
.
 
Hondschoote : de Claude-Gossetplekke inauguureerd mee 22 tweëtaelige paneels
Publié le 10-06-2018
Inauguration Espace Claude Gosset'T is de eerste keer dat een nieuw gebouw inauguureerd is mit ael ze paneels van binnen en van buuten in de tweë taelen : 't Fransch en 't Vlamsch.
Zaeterdag, 't is mee veele inevooisde menschen en veele weunders van Honschoote dat alleman ezien het hoe de Vlamsche taele gaet voort na Hondschoote mit de helpe van ze burgemeëster en 't konsel van 't stei.
En 't is mee veele leute dat me hen Claude Gosset van de Vlamsche taele hoord klappen al zeggen dat 't is die taele die beschermt moet zyn in nuuze streeke.
Hen moet bedankt zyn en oek den burgemeëster Hervé Saison.
 
Laetste artykels

Laetste geschriften

file icon Cours de flamand - Vlamsche lessen 2018-2019
file icon Woordenboek ANVT Vlamsch-Fransch
file icon Dictionnaire ANVT Français-Flamand
Onderzoek

Kooze van de Taele


Toekomst Aktyviteiten

© 2019 Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.