Loading color scheme

Nieuws

De inevooisde menschen werken tegaere om 't Vlamsch in 't schoole

27 burgemeësters van de arrondissement van Duunkerke, 2 voorzitters van Vergaeringen van steien en durpen (91 prochien), den onder-voorzitter van den Departement om de Kuulteure, een depuutei en een senateur schryven an den minyster van 't Leeren Najat Vallaud-Belkacem omdat ze geeft de zelfde rechten an 't Westvlamsch of an de andere streeketaelen van Frankryk.
De brieven hen ezenden ewist dien dag van de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele an de minysteerje.
Je gaet hier de lyste van de inevooisde menschen en nhuldere brieven kunnen leezen.

Streeke Vooizinge en Vlamsche Taele

Lyk de gewunte, me hen an de principaelste repuublykansche kandidaeten eschreeven om te weeten wulk ze gaen om nuuze streeketeaele doen et ze evooisd zyn en om te weeten et ze akkoord zyn om een Office om 't Westvlamsch te oprechten.

4 lystehoofden hen nulder avys egeeven. Je gaet ze hieronder kunt leezen.

Fabien Roussel (PCF) : in den Voix du Nord : "Nous soutiendrons la pratique des langues régionales".

Sandrine Rousseau (EELV-PG-Nouvelle Donne-Nouvelle Gauche Socialiste) : in den Voix du Nord : "Nous soutiendrons la connaissance et l'enseignement des langues régionales comme le flamand et le picard".

Jean-Philippe Tanguy (Debout la France) : in den Voix du Nord : "Défendre nos langues régionales"

Xavier Bertrand (Les Républicains-UDI-MODEM-CPNT) : Netbrief : "le flamand, le picard et le wallon font partie intégrante de l'identité et la Région peut les reconnaitre et les soutenir. Ces langues font partie du patrimoine culturel et traditionnel régional". Kandidaetenprogram : "Nous défendrons notre patrimoine culturel régional, notamment en soutenant nos traditions... mais aussi la préservation du ch'ti, du picard et du flamand".

De streeketaelen in de Ministeerje van 't Schoole

Bezoek FLAREP & ANVT in de Ministeerje voor 't SchooleJe gaet hier de verhalse vinden van de vergaeringe van de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele en de Federaesje voor de Streeketaelen in 't Puublyk Schoole nae de Ministeerje van 't Schoole die dysendag den 20sten van Oktoober nae Parys gebeurd het.

Je gaet oek den brief van de minister van 't Schoole, Najat Vallaud-Belkacem, kunnen leezen.

'T is ael in 't Fransch eschreeven maer 't zyn de officiële teksten.


Gazette verhalse                  Brief van de Minister 

Van hert'n è-condoleerd - theaterstiksche in 't Westvlamsch voor de tweë kanten van de schreeve

 
Volkstheater van Flor BarbryDen volkstheater voor Fransch-Vlaenderen van Flor Barbry is weere om 't sezoen  2015-2016.
Dat stikje in 't Westvlamsch voor de tweë kanten van de schreeve daet espeelt zyn in 14 steien en durpen van Fransch-Vlaenderen en 19 van Vlaenderen oover de schrevve van den 21sten november en den 28sten kortemaend. 
'T is vansichten 't jaere 1954 dat den volkstheater speelt mee sukses en je en kut de stikjes nie gaen zien en hooren zonder lachen ... of kryschen. Die stikjes zyn oek d'okkaezje vansichten meer of 50 jaeren van t' hooren dat nuuze streeketaele, een taele van de Vlaemingen van de twee kanten van de schreeve is. 
Je gaet hier den program vinden al klyken
Let op : 'T spil van Eekelsbeeke gaet in Noordpeene egeeven zyn.
 

De Vlamsche lessen in 't schoole en mee d'associaesjen gaen weerebegunnen

Mee 't nieuw schoolejaer de Vlamsche lessen gaen voorwaert. Je gaet nog een kéér veele lessen kunnen vinden.
Lessen mee de associaesjen om de groote menschen : ze gaen egeeven zyn in 18 prochjen, van Duunkerke toet Belle mee 25 lessen elk weeke van den maendag toet den zaeterdag achternoene. 'T zyn oek 8 konversaesjen waer de menschen gaen Vlamsch kunnen klappen.
In 't krutschoole : 'T Vlamsch is eleerd in 4 schoolen van de arrondissement : 3 puublyke schoolen (van den CE2 toet den CM2) en een lyber schoole (van de MS toet den CM2) waer ze kunnen vansichten 't jaer 2007 de streeketaele lééren. Veele inisiaesjen gaen oek egeeven zyn in de krutschoolen van de arrondissement.
In de koleegen : Dit jaer, t' zyn drie lyber koleegen dien gaen Vlamsche lessen geeven an de jonge menschen van de 6de en oek an de 5de : in Bergen, Broekburg en Hondschoote.
En nuu in de Hoogeschoole van Rysel I : een taelewerkplekke om 't Vlamsch bestaet om de dien die in de Hoogeschoole van Rysel I ineschreeven zyn of werken.


Om ael te weeten je moet klyken op vlamsche lessen 2015-2016

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...