Loading color scheme

Nieuws van de ANVT

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...

 

Jaervergaeringe 2009 van d'ANVT

Me zyn blyde van je te nooden an de Jaervergaeringe van d'ANVT nae' 'n Kasselberg, zaeterdag 'n 2den van mei op 9e30 in de groote saele van de Vandammeplatse.
Zendt mae' d'invitaesje an al de liefhebbers van nuuze vlaemsche taele.
==> 'N program

De Jaervergaeringe van d'ANVT

Me zyn blyde van je te nooden an de Jaervergaeringe van d'ANVT, nae' 'n Kasselberg, zaeterdag 'n 10sten van mei, in de groote saele van de Vandammeplatse.
Zendt mae' d'invitaesje an al de liefhebbers van nuuze vlaamsche tale.
==> 'N program

Jaervergaeringe van d'ANVT nae' Kasselberg

D'Akademie voor Nuuze Vlaamsche Tale is blyde van je te nooden an zyn Jaervergaeringe nae' Kasselberg, 'n zaeterdag 31sten van maerte 2007 van ten 9en en half toet ten noene in de groote sale op de Vandamme platse.
M' hen hope daje gaet daer kunnen komen!

'N Vlaamsche Boeken en Geschryften Senter van d'Akademie gaet voorwaert

Centre de Ressources DocumentairesJe gaet hier kunnen meer boeken, bandopnamen en geschryften vinden (de lyste is hiermee). Je gaet ze kunnen lezen en hooren nae' Steenvoorde, Carnotstraete 44, in 'n Kulteure Senter 'n eersten zaeterdag van elk maend van ten 9nen toet ten noene.Je gaet oek hier boeken mee vlaamsche lessen, CD, tefrende andere boeken, plakkers en T shirts ANVT kunnen kopen. En je gaet van de vlaamsche lessen, van 't vlaamsch in de schole, van d'aktyviteiten van d'ANVT kunnen klappen en de members van d'Akademie kunnen zien.

'N Vlaamsche Boeken en Geschryften Senter gaet open zyn naer Steenvoorde

Mee d'hulpe van zyn meidoenders, d'Akademie voor Nuuze Vlaamsche Tale gaet zyn Vlaamsche Boeken en Geschryften Senter open doen. D'ANVT is blyde van je te nooden naer Steenvoorde zaeterdag 'n 17sten van kortemaend van ten 3en toet ten 7en (d'invytaesje is hiermee). Hen gaet 'n eersten zaeterdag van elk maend open zyn van ten 9en toet ten noene. Je gaet daer boeken en geschryften kunnen vinden en oek bandopnamen van vlaamsche gesprekken kunnen horen. Ze gaen daer mee 'n tyd verzameld zyn.