Loading color scheme

Nieuws van de ANVT

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...

 

Beste Wenschen om 2015

Wenschen om 2015

Bouquinales en streeketaelen naer Haezebroek

 Zundag, den 16sten van maertemaend je gaet moeten kommen naer Haezebrouck in den Augustynklooster ten 10en in de Bouquinales Haezebroek om den rond taefel te kunnen hooren tusschen Henriette Walter taelekunsteneege en de members van de ANVT. Me gaen zeeker van de streeketaelen klappen !

Oopenbrief an de associaesje TWEE TALEN (twee taelen)

Me wullen een keer schryven op de tweëtaelige paneels in Fransch-Vlaenderen en 2 dingen zeggen.
De eerste is op de vorme : me peinzen dat de paneels in tweë taelen schryven op de straeten moet mee den Staet, of mee de steien en de inevooisde menschen edaen zyn. Zonder azoo te doen, ze gaen kwaed zyn en de paneels gaen uutetrokken zyn. 'T en is misschiens nieten om je, maer zonder nulder akkoord, ze gaen meer vervarzen of meidoen. En paneels in tweë taelen schryven moet edaen zyn om veele tefrende oorzaeken
De tweëde is op 't grond : tweëtaelig, ja maer wuffere taele schryven ? In Frankryk, de tweëtaelige paneels zyn assan in 't Fransch en in de streeketaelen eschreeven in elke streeke. En in Fransch-Vlaenderen, de streeketaele is 't Vlaemsch ( dat verkend is van de Minysterie voor de kuulteure en van de UNESCO). En at me leezen wuk je schryft om Duunkerke, je schryft in 't Neerlandsch. Peinst je dat ze schryven in 't Italiansch in Corsika of in de Spaensche taele in Cataloonje ? Neens, om de historyke en kuulteureele patrimoonje, ze schryven in nulder streeketaele. 'T Neerlandsch is zeeker een taele die een plekke moet hen in tefrende aktivyteiten, maer op de wegwyzers, 't is de plekke van de streeketaele : 't Westvlaemsch. 'T is jaemer dat me en kun nie op belgische Vlaenderen (Vlaams geweest) kyken om de wegwyzers deurdat ze en zyn nie tweetaelig : ze en wullen nee in 't Fransch schryven en ze en maeken nieten om nuldere streeketaelen. 'T is beeter van te kyken in 't hoekje van de Neerlanden. Daer, je kut zien dat de streeketaelen (in Friesland en oek in de andere streeken) is op de paneels by 't Neerlandsch (officieele taele) eschreeven. 'T is azoo dat ze doen in alle de groote demokratien dat me moeten volgen 440px-Jonkersland.jpg
Nuldere Akademie kut raeden geeven an alle de dien (prochien, menschen, enterpryzen en winkels, associaesjen) die 't Vlaemsch wullen schryven, lyk me hen al edaen om veele kuulteureele paneels.

Een gaeve doen om de Vlaemsche kuulteure en een afslag van je kontribuusjen krygen …

… ‘t is nuuw meugelik !


De Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele is vansichten ‘t jaer 2013 van de Direction Générale des Finances Publiques erkent om fiskaele vertoogbrieftjes uut te geeven in ‘t verwisselen van de gaeven en van de enterpryze helpe (Art. 200 en 238 bis van de CGI). ‘T is nuuw meugelik van gaeven te doen en fiskaele afslaggen te krygen ael de Vlaemsche kuulteure helpen en ooverael ze streeketaele.

‘T geld diet egeeven gaet zyn gaet dienen om ‘t leeren van de schoolejoungens en de groote menschen en oek om den Geschryften Center wel te doen draeien. Je gaet oek de naemen van de menschen dien gaen geeven kunnen leezen om ‘t nethuuseke van de ANVT, deël « Ze doen mei ». Om elke gaeve dat me gaen krygen vóór ‘t ende van ‘t jaer, je gaet een fiskael vertoogbrieftje krygen om je gaeven van je kontribuusjen van ‘t naest jaer te kunnen aftrekken. En ‘t is djuust om de menschen dien nuldere kontribuusjen in Frankryke betaelen.

Om meer te weeten, klykt hier.

Om een gaeve te doen mit internet, klykt hier.

Azoo, varre of nie varre van je streeke, je gaet kunnen helpen om de promoosje van je streeketaele ael een deël van je kontribuusjen en oek een eegen helpe geeven.

Jaervergaeringe 2011 van d'ANVT-ILRF

De jaervergaeringe van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele gaet gebeuren 'n 02en van april van ten 9:00 toet ten noene in de groote saele van de Vandammeplaetse.

Om meer te weeten op 'n program, je kut hier klykken.