Loading color scheme

Jaervergaeringe van de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele

Zaeterdag den 30sten van Maertemaend, de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele het ze Jaervergaeringe houden in de salongs van 't Steihuus van Kassel.

Achter een woord van welekommen van Fabrice Duhoo, onder-burgemeëster van Kassel, de letten van den Buurow hen eklapt van d'aktiviteiten van 't jaer 2018 die emaekt ewist hen mee de helpe van de Streeke Top van Frankryk en oek van de CCFI en de CCHF. De 40 Vlamsche lessen en konversaesjengroepen, den Grooten Woordenboek van 't West-Vlamsch, de Weeke van de Vlamsche taele, 't werk voor 't opleëren van 't Vlamsch in de schoolen, de tweëtaelige paneels, de salongs mee nuus kraemtje, de naeste Puublyk office, 't verheuren van een dienste voor de Vlamsche taele, en nog veele andere daeden hen vertoogd ewist eegen de menschen die mee veele ekommen waeren om te hooren en nuus te onderhouden. De inevooisde menschen hen oek ezeid wuk ze doen voor nuuze streeketaele : Jean-Pierre Decool, Valérie Vanhersel, Bénédicte Crepel, Frédéric Devos en de plangs voor 2019 hen vertoogd ewist.
Achter een muuzyketyd mee de driemenschen "Om een Keër", Thierry Kranzer, voorzitter van de Internasionaele Fondaesje voor de Alzaciaene Taele, het de situaesje van de Alzaciaene taele en van 't Duutsch in de Alzacen vertoogd al zeggen dat 't noodig is van te begunnen mee de streeketaele voor de kindjes. Thierry Kranzer is oek Gazetteleëder by de Vergaerde Naesjen en hen het een boek op de streeketaelen eschreeven.

 

(Meër portrets te zien op nuuzen Facebook)