Loading color scheme

letterkunste, medias en leute

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

2 nieuwe tweetaelige boeken te koopen

Schryven en klappenD'akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele het twee nieuwe tweetaelige boeken edruukt mee d'helpe van 2 members van d'ANVT :

Schryven en klappen - Pour apprendre le flamand  : 'T is een boek om de vlaemsche taele te leeren. Hen is eschreeven en de schilderien zyn emakt van Frédéric Devos, schoolekoster in 't Puublyk schoole. De 32ste lessen klappen van 't daegeliksche leeven, de tradysjen en de vlaemsche kulteure.

Stylen en menschen van Vlaenderen - Métiers et gens de Flandre / Op enStylen en menschen van Vlaenderen langst de zee - Sur et au bord de la mer : van een gedacht van d'assocyaesje Het Reuzekoor en ze president – Marie-Christine Lambrecht. Je gaet de kennisse maeken mit de kleëne geschilderde kaboutertjes dien emakt ewist hen van den artist en Duunkerkenaer Pierre Herlez. De styf schoone portretten zyn in paegen ezetten van Frédéric Rau. Mit die terracotta bildjes dat Pierre Herlez zo schoone emakt het, je gaet d'oude werkstylen van oovertyd, deëlinge van nuuze Westhoeksche Vlaenderen, kunnen weerezien en weereleeven. 

Al klykken hier op de bildjes, je gaet ael weeten op die boeken en je gaet ze kunnen koopen. En is 't dat nie een schoon kadootje te geeven !

"Op ze vlaams II" : Presentaesje van 'n 2de CD van Edmonde Vanhille die in de vlaamsche tale

Couverture de l'album "Op ze vlaams II"Edmonde Vanhille is een vlaamsche zangeresse die de muuzyk en de vlaamsche teksten van neur liedjes schryft. 'T is al neur 2den CD is mee d'hulpe van d'ANVT edaen. Einste van de beste zangers en muuzykanten van Fransch Vlaanderen doen mee en dat makt een styf schoonen CD voor de kruts... en voor de groote. Ze zingt van een eksternere wereld (de toveressen van Pitgam), over zyn vriend (Gen' oom), maer oek van fabeltjes ('n tetting en 'n puut) en van de vlaamsche kuulteure (de vlaamsche tale, 'n vlaamschen zanger) : je gaet hier 14 liedjes vinden diet azo schoone zyn d'eenen of d'anders.
De presentaesje gaet in de bybliotheke van d'Universiteit van Duunkerke gebeuren op zaeterdag 'n 30sten van juni van ten 17nen toet ten 19nen, 55 Universiteitstraete.
==> D'invitaesje
==> De tytels van de liedjes

Sortie du premier recueil de collectage de l'ANVT-ILRF

Couverture de l'ouvrageLe premier recueil de collectage de l'Institut de la Langue Régionale Flamande consacré au thème du Jardinage paraîtra dans les prochaines semaines.

Il est mis en vente au prix de 10 euros et bénéficie d'un tarif réduit de 7 euros pendant la période de souscription qui s'étale du 1er juillet dernier au 2 septembre prochain.
N'hésitez pas à consulter tous les détails de cet ouvrage et la façon de se le procurer.

Pagina 2 van 2