Loading color scheme

'T Vlamsch kokken van de Herbergen - een nieuwen tweëtaeligen boek

Hen is daer ! Den recettenboek is edrukt !!

Binst de oprechtinge van de 5de Weeke van 't West-Vlamsch, de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele het eegen de Vlamsche Herbergen evraegd  van een tweëtaeligen boek tegaere te drukken ter eëre van 't Vlamsch kokken van de herbergen van Fransch-Vlaenderen. Nuuzee streeketaele is ooverael in 't traditioneël kokken : potje vleësch, smout, stryntjes, Anosteké (een naeste keër), waeterzooi, ezv... De produukten dan de herbergen noodig hen doen peinzen eegen de patrimoonje van 't Vlamsch kokken : potsuuker, prut, geneeverbeiers, kruukoeke, speculoos, Vlamsche kaes, fryts, bier van de streeke, ezv... 'T is ton nateurlik dan de Vlamsche taele en 't Vlamsch kokken tegaere zyn in deezen boek. 14 herbergen hen 21 smaekelikke recetten egeeven dat elkendeën gaet kun beproeven, vooren of achter ze te smaeken in deeze schoone en leutige plekken.

Je gaet kun bezien van deeze recetten te proeven en oek in de Vlamsche herbergen weerekeëren an ze weere oopen gaen zyn, om de rechte recetten (en nog andere) te smaeken.

Smaekelik !

Nog een schoon kadeautje voor Kerstdag al klyken hier :