Loading color scheme

ANVT op Vlaenderen TV Toer

'T was naer Sinte Jans Kappel, den 19sten van april en me waren daer !
Een schoon portret van nuus Vlaenderen.