Loading color scheme

Feesten van de taelen naer Duunkerke (26sten van maerte) en naer Rysel (8sten en 9sten van april)

Den zaeterdag 26sten van maerte, d'Akademie voor Nuuze Vlaamsche Tale gaen doen mee de feeste van de taelen naer Duunkerke. Me gaen 'n heelen dag in 't huus van de "Communauté Urbaine" zyn van ten 9nen en haelf toet ten noene en haelf en van ten 2en toet ten 6en.
--> Den program 
 
Den vrydag 8sten en den zaeterdag 9sten van april me gaen oek doen mee de feeste van de taelen naer Rysel. Me gaen binste de drie daegen in de Winkels en Fabryken Kaemer (by de groote plaetse)  zyn van ten 9nen toet ten 19en.
--> Den program