Loading color scheme

De vooizinge 2022 voor de-n President-e en de streeketaelen.

Den 10sten en den 24sten van April, me gaen de-n naeste-n President-e van de Fransche Repuublyke kiezen.
Nuuzen werkgroep "Om Nuuze Taelen te Doen Leeven" (rond 40 associaesjen voor de bescherminge van de streeketaelen) het 6 vraegen eegen de kandidaeten ezonden.
Binst 't jaer 2021, de wet van Paul Molac het evooisd ewist en de nieuwe officiële teksten van de 14sten December waeren goe nieuws voor 't West-Vlamsch maer 't bluuft nog veele te doen voor nuuze streeketaelen.
 
Om wel te kun kiezen, je gaet hier de vraegen te kun leezen en oek de antoorden van 6 kandidaeten.