Loading color scheme

De propoozysje van wet voor de Patrimoonjaele bescherminge van de streeketaelen en nhulder promoosje het evooisd ewist !!!

Externaire, ongehoord … HISTORYKE ! 

De propoozysje van wet voor de Patrimoonjaele bescherminge van de streeketaelen en nhulder promoosje het vandaege evooisd ewist in den Parlement mee meër of 75 % van vooizen.

 
Een styf goe werk van de depuuteis, van de senataers eerder en van de associaesjen die voor de streeketaelen tegaere werken in den groep "Om Nuuze Taelen te Doen Leeven ». 
'T is de eërste wet voor de streeketaelen die evooisd ewist het vansichten 70 jaeren in Frankryk. Een heël suukses ! 
By nuus, in Vlaenderen Paul Christophe en Jennifer de Temmerman hen voor de wet evooisd. Den Senataer Jean-Pierre Decool hadde ze oek evooisd in den Senat. Ze zyn te bedanken !

60 % van de depuuteis LREM hen oek voor deeze wet evooisd en teegen den minister Blanquer diet nieten en wulste doen voor de streeketaelen.

Deeze wet en is geën "kaederwet" maer een wet diet van veele dingen klapt :
  • ze schryft de streeketaelen in de officiëlle teksten voor de patrimoonje
  • ze geeft een wetkaeder voor 't leëren alheële in de streeketaelen
  • ze geeft een opsluut voor 't kost om de schoolejongens die in een andere prochie moeten gaen om de streeketaele te leëren 
  • ze schryft de streeketaelen in de geweunlikke euren van den leërtyd
  • ze verobligierd van 't leëren van streeketaelen te propooseeren in de schoolen van de streeken dien dat vraegen 
  • ze geeft een wet voor de tweëtaelige paneels en wegwyzers
  • ze gedoogd van raere teekens te kun gebruuken om de voornaemen
  • ze verobligierd 't Governement van elk jaer te zeggen an 't Parlement hoe 't gaet mee 't gonne diet beschikt ewist het mee de streeken en hoeveele schoolejongens moeten in een andere prochie gaen deurdat 't en is geën zulke lessen in nhulder prochie
Den 8sten van April is de daete waneër me veele ekreegen hen voor nuuze streeketaelen van Frankryk