Loading color scheme

De 9ste Taele en Muuzyke Feestdaegen – 18-19-20/10/2013 - Hondschoote

9ème festival - 9ste FeestdaegenDe 9ste Feestdaegen van de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele zyn gereëd !
Ze gaen om de eerste keer naer Hondschoote gebeuren, Vlaemsche stei mit een ryke patrimoonje.

 Een keer in de Daniel Peenessaele (by de groote platse), de andere keer in 't eksterneere steihuus, den program gaet nog een keer vul zyn : vlaemschinitiaesje om de schoolejoungens van ‘t stei, konferensje op de historie van nuuze streeke, vergaeringe van rhetorykers, muuzykespils van oovertyd en van nuuw en kraemtjes van kuulteure associaesjen van Vlaenderen. En me gaen deeze keer, den 25sten verjaerdag van de associaesje SOS Blootland vierzen mit een uutneemenden program, den zaeterdag aevend

 
Om den heelen program te leezen,
klykt hier !
Om ael te weeten van de 9ste Taele en Muuzyke Feestdaegen, je kut oek op 't nethuuseke van de Feestdaegen en op Facebook gaen kyken.