Loading color scheme

8ste Taele en Muuzyke Feestdaegen

Plakkaerd Feestdaegen 2012D' 8ste Taele en Muuzyke Feestdaegen zyn gereed !
Lyk alle 2 jaeren, de Vlaemsche Feestdaegen zyn mee de Landen van Vlaenderen en mee Tradiflandre opericht. En dit jaer, 't is 't stei van Belle diet de feeste gaet ountvangen.
In den program van d'8ste Feestdaegen  : de joungens van de schoolen gaen bezien van ‘t vlaemsch te klappen, de vergaeringe van rhetorykers, konferensje, vlaemsche muuzykespils van oovertyd en van nuuw, expozysjen van meer of 30 kulteure associaesjen en schryvers.
In den program van de 4den Tradiflandre : groote markt van landproduukten, vlaemsch pachtgoed, oude manieren, reuzen processje, wegvliegen van duuven, volksdansen ...
Om den heelen program, klykt hier !
Om ael te weeten van d'8ste Taele en Muuzyke Feestdaegen, je kut oek op 't nethuuseke van de Feestdaegen en op  Facebook gaen kyken.