Loading color scheme

'T gebruuk van 't Vlamsch

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

De inevooisde menschen werken tegaere om 't Vlamsch in 't schoole

27 burgemeësters van de arrondissement van Duunkerke, 2 voorzitters van Vergaeringen van steien en durpen (91 prochien), den onder-voorzitter van den Departement om de Kuulteure, een depuutei en een senateur schryven an den minyster van 't Leeren Najat Vallaud-Belkacem omdat ze geeft de zelfde rechten an 't Westvlamsch of an de andere streeketaelen van Frankryk.
De brieven hen ezenden ewist dien dag van de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele an de minysteerje.
Je gaet hier de lyste van de inevooisde menschen en nhuldere brieven kunnen leezen.

Van hert'n è-condoleerd - theaterstiksche in 't Westvlamsch voor de tweë kanten van de schreeve

 
Volkstheater van Flor BarbryDen volkstheater voor Fransch-Vlaenderen van Flor Barbry is weere om 't sezoen  2015-2016.
Dat stikje in 't Westvlamsch voor de tweë kanten van de schreeve daet espeelt zyn in 14 steien en durpen van Fransch-Vlaenderen en 19 van Vlaenderen oover de schrevve van den 21sten november en den 28sten kortemaend. 
'T is vansichten 't jaere 1954 dat den volkstheater speelt mee sukses en je en kut de stikjes nie gaen zien en hooren zonder lachen ... of kryschen. Die stikjes zyn oek d'okkaezje vansichten meer of 50 jaeren van t' hooren dat nuuze streeketaele, een taele van de Vlaemingen van de twee kanten van de schreeve is. 
Je gaet hier den program vinden al klyken
Let op : 'T spil van Eekelsbeeke gaet in Noordpeene egeeven zyn.
 

Nieuwe versje van den netwoordenboek

Mee de nieuwe versje van april 2015 je gaet 900 woorden meer vinden. 
’T zyn nuuw 7456 woorden daerin : 3379 Vlamsche woorden (+462) dien verfranscht zyn en 4077 Fransche woorden (+438) dien vervlamscht zyn. En ’t zyn oek 1333 eksplikaesjen (+189), om beeter te verstaen wulk de woorden wullen zeggen, en 126 spreekwoorden of spreekfatsoenen (+12). 
Je gaet oek de fonetyke kunnen vinden van aele de nieuwe woorden dien eschreeven zyn.
Naeste versje in hooimaend 2015.
Klykt maer !

De Vlamsche lessen in 't schoole en mee d'associaesjen gaen weerebegunnen

Mee 't nieuw schoolejaer de Vlamsche lessen gaen voorwaert. Je gaet nog een kéér veele lessen kunnen vinden.
Lessen mee de associaesjen om de groote menschen : ze gaen egeeven zyn in 18 prochjen, van Duunkerke toet Belle mee 25 lessen elk weeke van den maendag toet den zaeterdag achternoene. 'T zyn oek 8 konversaesjen waer de menschen gaen Vlamsch kunnen klappen.
In 't krutschoole : 'T Vlamsch is eleerd in 4 schoolen van de arrondissement : 3 puublyke schoolen (van den CE2 toet den CM2) en een lyber schoole (van de MS toet den CM2) waer ze kunnen vansichten 't jaer 2007 de streeketaele lééren. Veele inisiaesjen gaen oek egeeven zyn in de krutschoolen van de arrondissement.
In de koleegen : Dit jaer, t' zyn drie lyber koleegen dien gaen Vlamsche lessen geeven an de jonge menschen van de 6de en oek an de 5de : in Bergen, Broekburg en Hondschoote.
En nuu in de Hoogeschoole van Rysel I : een taelewerkplekke om 't Vlamsch bestaet om de dien die in de Hoogeschoole van Rysel I ineschreeven zyn of werken.


Om ael te weeten je moet klyken op vlamsche lessen 2015-2016

De vlamsche lessen in 't schoole en mee d'associaesjen gaen weere-begunnen

Mee 't nieuw schoolejaer de vlamsche lessen gaen voorwaert. Je gaet nog een keer veele lessen kunnen vinden.
Lessen mee d'associaesjen om de groote menschen : ze gaen egeeven zyn in 18
prochien, van Duunkerke toet Niepkerke mee 23 lessen elk weeke van den maendag toet den zaeterdag achternoene. 'T zyn oek 6 konversaesjen waer de menschen gaen vlamsch kun klappen.
In 't krutschoole : 'T vlamsch is eleerd in 4 schoolen van d'arroundyssement : 3 puublyke schoole (van den CE2 toet den CM2) en een lyber schoole (van de MS toet den CM2) waer ze kun vansichten 't jaer 2007 de streeketaele leeren. Een initiaesje gaet oek egeeven zyn in de puublyke schoole van Bergen en in de lyber schoole en de puublyke schoole van Respoe.
In de koleegen : Dit jaer, ’t zyn drie lyber koleegen dien gaen vlamsche lessen geeven an de jounge menschen van de 6de en oek an de 5de : in Bergen, Broekburg en Hondschoote.
En nuuw in d’Hoogeschoole van Rysel I : een taelewerkplekke om het vlamsch bestaet om de dien die in d’Hoogeschoole van Rysel I ineschreeven zyn of werken.

Om ael te weeten je moet klyken op vlamsche lessen 2014-2015