Loading color scheme

'T gebruuk van 't Vlamsch

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

De vlamsche lessen in 't schoole en mee d'associaesjen gaen weere-begunnen

Mee 't nieuw schoolejaer de vlamsche lessen gaen voorwaert. Je gaet nog een keer veele lessen kunnen vinden.
Lessen mee d'associaesjen om de groote menschen : ze gaen egeeven zyn in 18
prochien, van Duunkerke toet Niepkerke mee 23 lessen elk weeke van den maendag toet den zaeterdag achternoene. 'T zyn oek 6 konversaesjen waer de menschen gaen vlamsch kun klappen.
In 't krutschoole : 'T vlamsch is eleerd in 4 schoolen van d'arroundyssement : 3 puublyke schoole (van den CE2 toet den CM2) en een lyber schoole (van de MS toet den CM2) waer ze kun vansichten 't jaer 2007 de streeketaele leeren. Een initiaesje gaet oek egeeven zyn in de puublyke schoole van Bergen en in de lyber schoole en de puublyke schoole van Respoe.
In de koleegen : Dit jaer, ’t zyn drie lyber koleegen dien gaen vlamsche lessen geeven an de jounge menschen van de 6de en oek an de 5de : in Bergen, Broekburg en Hondschoote.
En nuuw in d’Hoogeschoole van Rysel I : een taelewerkplekke om het vlamsch bestaet om de dien die in d’Hoogeschoole van Rysel I ineschreeven zyn of werken.

Om ael te weeten je moet klyken op vlamsche lessen 2014-2015

Steivooizinge : wuk peinst julder kandidaet van de Vlaemsche streeketaele ?

Je weunt in Fransch-Vlaenderen ?

'T is hooge tyd van dat nhem te vraegen.

De ANVT propooseert van dien brief te zenden an den(de) kandidaet(en) van je prochie om te weeten wuk dat hen(ze) wult(wullen) doen om 't leeren van 't Vlaemsch in de schoole en om de tweëtaelige panneels en wegwyzers in je stei.

Je moet de antoorde(n) geeven, me gaen ze schryven op 't nethuuseke van de ANVT

De vlaemsche lessen in 't schoole en mee d'associaesjen gaen weere-begunnen

Mee 't nieuw schoolejaer de vlaemsche lessen gaen voorwaert. 'T zyn nog een keer nieuwe lessen.
Lessen mee d'associaesjen om de groote menschen : ze gaen egeeven zyn in 19 prochien, van Duunkerke toet Niepkerke mee 26 lessen elk weeke van den maendag toet den zaeterdag achternoene. 'T zyn oek 7 konversaesjen waer de menschen gaen vlaemsch kun klappen.
In 't krutschoole : 'T vlaemsch is eleerd in 4 schoolen van d'arroundyssement : 3 puublyke schoole (van den CE2 toet den CM2) en een lyber schoole (van de MS toet den CM2) waer ze kun vansichten 't jaer 2007 de streeketaele leeren. Een initiaesje gaet oek egeeven zyn in de lyber schoole van Arnyke en in de lyber schoole en de puublyke schoole van Respoe.
In de koleegen : Dit jaer, ’t zyn drie lyber koleegen dien gaen vlaemsche lessen geeven an de jounge menschen van de 6de en oek an de 5de : in Bergen, Broekburg en Hondschoote.
En nuuw in d’Hoogeschoole van Rysel I : een taelewerkplekke om het vlaemsch bestaet om de dien die in d’Hoogeschoole van Rysel I ineschreeven zyn of werken.

Om ael te weeten je moet klyken op
: vlaemsche lessen2013-2014

Een nieuwen groep van Vlaemsche konversaesjen operecht naer Koudekerke

SOS Blootland (associaesje-member van de ANVT) en de "Plaisirs de la Vie", hen een nieuwen groep van Vlaemsche konversaesjen operecht naer Koudekerke in de Simonssaele - Jean Vilar Center, den 28sten van kortemaend van ten 14nen toet den 16nen mee de helpe van Bernard Dannoot. Den program : Vlaemsch leezen, gedichten zeggen en liedjes zingen al een potje kaffee drinken. Mee een stik of veertig meidoenders, 't was een heelen suukses. Ze kommen weere den 14sten van maertemaend in de zelfde saele en op de zelfde eure.

Nog een keer een nieuw hoeksche waer dat me gaen de Vlaemsche taele tegaere kunnen klappen en doen verbeeteren. Felicitaesjen an de vrywilligen !

Nieuwe versje van den netwoordenboek

Mee de nieuwe versje van oktoober 2012, je gaet 500 woorden meer vingen.’T zyn nuuw 3752 woorden daerin : 1492 Vlaemsche woorden dien verfranscht zyn en 2260 Fransche woorden dien vervlaemscht zyn.En ’t zyn oek 632 eksplikaesjen, om beeter te verstaen wuk de woorden wullen zeggen, en 45 spreekwoorden of spreekfatsoenen. 
Lik veele menschen hen dat nuus evraegd, je gaet eënigste woorden oek in fonetyke te kun leezen en me gaen dat, een lytje op een keer, om den heëlen woordenboek doen.