Loading color scheme

De Vlamsche lessen in 't schoole en mee de associaesjen gaen weerebegunnen

Mee 't nieuw schoolejaer de Vlamsche lessen gaen voorwaert. Je gaet nog een keër veele lessen kun vingen.

Lessen mee de associaesjen om de groote menschen en konversaesjengroepen : ze gaen egeeven zyn in 22 prochien, van Duunkerke toet Vleeter mee 30 lessen elk weeke van den maendag toet den zaeterdag achternoene. T’ zyn oek 12 konversaesjen waer de menschen gaen Vlamsch kun klappen elk maend.

Me wullen de vrywilligen kosters bedanken en je zyt welekommen om te kommen leëren mee maetschap en leute !

Je gaet ael kun weeten op de lessen al klyken op den program hier  : vlamsche lessen 2020-2021

In de schoolen : Slichte noote voor de ministeerie van 't Leëren die nieten edaen en het voor 't leëren van 't West-Vlamsch  : me vraegen van de diskriminaesje te doen staen voor nuuze streeketaele en de weunders van Fransch-Vlaenderen.