Loading color scheme

Van blaeuwers en trouwers - Theaeterstiksche in 't West-Vlamsch voor de tweë kanten van de schreeve

De troupe van den Volkstheaeter voor Fransch-Vlaenderen Flor Barbry is weere om een nieuw saizoen mit 't stiksche "Van Blaeuwers en Trouwers".

'T stiksche is espeelt in 't West-Vlamsch, taele van de 2 kanten van de schreeve, en gaet 33 keërs espeelt zyn : 14 in Fransch-Vlaenderen en 19 in Belgiksch-Vlaenderen tusschen den 16sten van November en 1sten van Maertemaend

De troupe het begunnen van speelen in 't jaer 1954 en ze speelt assan in saelen die plonkede vul zyn. De emoosje en de Vlamsche leute zyn ooveral in nhuldere stikschen. Flor Barbrys theaeter is een leevenden exempel dat nuus Vlamsch een taele van de tweë kanten van de schreeve is.

Me nooden ael de Vlaemingen van Frankryk en ael de leerlingen van de Vlamsche lessen van te kommen om leute te hen mee nuuzen kozinnen van de andere kante van de schreeve !

Om ael te weeten waer dan ze speelen klykt maer hier