Loading color scheme

Steivooizinge : wuk peinst julder kandidaet van de Vlaemsche streeketaele ?

Je weunt in Fransch-Vlaenderen ?

'T is hooge tyd van dat nhem te vraegen.

De ANVT propooseert van dien brief te zenden an den(de) kandidaet(en) van je prochie om te weeten wuk dat hen(ze) wult(wullen) doen om 't leeren van 't Vlaemsch in de schoole en om de tweëtaelige panneels en wegwyzers in je stei.

Je moet de antoorde(n) geeven, me gaen ze schryven op 't nethuuseke van de ANVT