Loading color scheme

Vlaemsche Taele en Redekykers naer Ekelsbeke

Soorte : Actualités
Om ’t vierde jaer, d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele het nog een keer mit de Mynysterie voor de Kuulture edaen.Om de 13de Weeke van de Fransche Taele en van de Taelen van Frankryk, de leerlingen van de vlaemsche lessen hen teksten en gedichten eschreeven in de vlaemsche streeketaele, maer oek in 't fransch.
Ze gaen nulder geschryften kunnen leezen beinste de Rederykers Aven naer Ekelsbeke 'n 17sten van mei toet 20 eure in de brouwerie Thiriez. Gy zyt welekomen om de vlaamsche tale t' hooren an jun herte klappen !
Je gaet hier 'n program vinden.