Header ANVT
Nodigstige Kooze
Voorpaezje
Nieuws
Almanak
Raed en Buuro
Werkgroepen
Vlaemsche Taele
Ja om 't vlamsch
Ze doen mei
Radio uutzendingen
Gazette boek
Winkel
Geschryften
Banden
Schryft maer gerust naer
Live Radio
Affiche Uylenspiegel


Cours de Flamand 2008/2009
Vlamsche
lessen
 2015/2016
Centre de Ressources Documentaires
Boeken en
 Geschriften
 Center
Oordenboek-Dictionnaire
Vlamsch - 
Fransch
Woordenboek
Inscription à la liste de diffusion
Inschryvinge
an de Netlyste
abonnement au bulletin
Om 't Gazetje
te krygen
Aller au magasin de l'ANVT
Winkel
 van
 d'ANVT
'K doen een gaeve
 
 
Welekommen op ANVT.ORG

D'Akademie is operecht volgens de wet van 1901. Z' is emaekt mee associaesjen en inevooisde menschen van den aroundyssement van Duunkerke (van Duunkerke toet Armentiers).
Ze beziet nuuze Vlaemsche taele te bewaeren, oover te geeven en voorwaert te stellen in 't leeven van alle menschen, in de kunsten en in d'enterpryzen. Ze beziet oek d'helpe van den Staet te bekommen om nuuze Vlaemsche taele te meugen doen leeren in 't schoole lyk de andere streeketaelen van Frankryk.
Vier werkgroepen zyn bizzig in d'Akademie mee : de spellinge en de spraekekunste, 't leeren, de vergaeringe van de woorden en spreekwoorden, de promoosje van de taele. 
                     

    Je kunt oek de ANVT kyken op     Facebook   en op     twitter
 
Voorpaezje
Sinte Janskapelle handkeekt de tweëtaelige keure
Publié le 03-07-2015

Sinte JanskapelleVansichten den 3den van Hooimaend, Sinte Janskapelle en zyn burgemeëster César Storet hen de Keure "Ja om 't Vlamsch" handteekt. 'T was al 't durp van Margryte Yourcenar, van de Katjebei, van Sputkalut, van de drie Keuningen.

'T gaet nuu een durp, maet van de Vlamsche taele zyn. En ze hen rechtuut alle de tweëtaelige boeken ekocht om nuldere bibliotheeke.

 
Steenvoorde handteekt de tweëtaelige keure
Publié le 30-06-2015
SteenvoordeskeureAchter de associaesje Vlaenderen Landen Tourisme en de 2 durpen Vleeter en Ochtezeele, 't is den toer van 't eerste stei, Steenvoorde, van de Keure "Ja om 't Vlamsch" om tweëtaelige paneels en wegwyzers te handteëken hen.
 
Jean-Pierre Bataille, burgemeëster en Céline Ingelaere Konselvrouwe van Steenvoorde hen mee de ANVT 12 poointen van de Keure handteekt om den derden stap te krygen. Ze hen al begunnen te werken mee den luchtpaneel en de Watoustraete.              
                                                            Ja om 't Vlamsch
 
Ochtezeele handkeekt de tweëtaelige keure
Publié le 26-06-2015

OchtezeeleskeureDe tweede Keure "Ja om 't Vlamsch" om de tweëtaelige paneels en wegwyzers in de prochjen van Fransch-Vlaenderen het handteekt ewist na Ochtezeele van de Maire Dominique Deray.

Ochtezeele het 12 poointen van de Keure ekoozen om den derden stap te gaen haelen... en ze hen rechtuut begunnen mit een schoon paneel voor 't wethuus (in 't Vlamsch op een kant en in 't Fransch op den anderen) en mit een tweetaligen wegpaneel. En 't en is maer 't begun !!

   Ja om 't Vlamsch

 
Vleeter handkeekt de tweëtaelige keure
Publié le 19-06-2015

VleeterskeureDe eerste Keure om de tweëtaelige paneels en wegwyzers in de steien en durpen van Fransch-Vlaenderen het handteekt ewist naer Vleeter van Marie-Thérèse Ricour, maire van de prochie en Jean-Paul Couché, prezident van de ANVT.

Om te begunnen, 19 patrimoonje paneels gaen ezet zyn in 't durp ... mee de Vlamsche taele derop !

Ja om 't Vlamsch

 
François Hollande en de Europeansche Keure van de Streeketaelen
Publié le 11-06-2015

Den Prezident van de Repuublyke François Hollande het een brief eschreeven an de tweë prezidenten van den leergroep "Streeketaelen" van den Parlement, Paul Molac en Armand Jung, om te zeggen dat hen gaet een Konstituusjewet doen schryven om de Europeansche Keure van de Streeketaelen te kunnen weere-handteëkenen, en doen vooizen van den Kongres.

Is de 56ste belofte op weg ? Is 't meugelik dat 60 ten honderd van de letten van den Kongres gaen "JA" vooizen ? Achter de koude van de teksten van de Koleegjen, 't is nuu de heëtte van de Europeansche Keure van de Streeketaelen. Gaen me nog een keer bedroogen zyn ?

Je gaet hier den brief van den Prezident van de Repuublyke kunnen leezen.

NB: Twëe Vlamsche depuuteis zyn letten van den leergroep "Streeketaelen" : Jean-Pierre Decool onder-prezident en Jean-Pierre Allossery sekretaeris, en oek een anderen depuutei van 't Noorden, liefhebber van de streeketaelen : Alain Bocquet.


 
Derniers articles

Derniers documents

file icon Vlamsche lessen 2015-2016
file icon Les NAP, une opportunité pour le flamand .
file icon 'K ontdekken 't Vlamsch - Je découvre le flamand
Onderzoek

Kooze van de Taele


Toekomst Aktyviteiten

© 2015 Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.