Header ANVT
Nodigstige Kooze
Voorpaezje
Nieuws
Almanak
Raed en Buuro
Werkgroepen
Vlaemsche Taele
Ja om 't vlaemsch
Ze doen mei
Radio uutzendingen
Gazette boek
Winkel
Geschryften
Banden
Schryft maer gerust naer
Live Radio
Affiche Uylenspiegel


Cours de Flamand 2008/2009
Vlaemsche
lessen
 2014/2015
Centre de Ressources Documentaires
Boeken en
 Geschryften
 Center
Oordenboek-Dictionnaire
vlaemsch - 
fransch
Woordenboek
Inscription à la liste de diffusion
Inschryvinge
an de Netlyste
abonnement au bulletin
Om 't Gazetje
te krygen
Aller au magasin de l'ANVT
Wynckel
 van
 d'ANVT
'K doen een gaeve
 
 
Welekommen op ANVT.ORG

D'Akademie is operecht volgens de wet van 1901. Z' is emaekt mee associaesjen en inevooisde menschen van den aroundyssement van Duunkerke (van Duunkerke toet Armentiers).
Ze beziet nuuze Vlaemsche taele te bewaeren, oover te geeven en voorwaert te stellen in 't leeven van alle menschen, in de kunsten en in d'enterpryzen. Ze beziet oek d'helpe van den Staet te bekommen om nuuze Vlaemsche taele te meugen doen leeren in 't schoole lyk een streeketaele van Frankryk.
Vier werkgroepen zyn bizzig in d'Akademie mee : de spellinge en de spraekekunste, 't leeren, de vergaeringe van de woorden en spreekwoorden, de promoosje van de taele.
 
Voorpaezje
Départementales 2015 : Réponses des candidats
Publié le 17-03-2015
Sorry, no translation available yet
 
Départementales 2015 : Questions aux candidats de l'arrondissement de Dunkerque
Publié le 17-03-2015
Sorry, no translation available yet
 
Beste Wenschen om 2015
Publié le 23-12-2014
Wenschen om 2015
 
Nieuwe versje van den netwoordenboek
Publié le 14-11-2014

Mee de nieuwe versje van november 2014 je gaet 750 woorden meer vinden. 
’T zyn nuuw 6556 woorden daerin : 2917 Vlamsche woorden (+402) dien verfranscht zyn en 3639 Fransche woorden (+348) dien vervlamscht zyn. En ’t zyn oek 1144 eksplikaesjen (+121), om beeter te verstaen wulk de woorden wullen zeggen, en 114 spreekwoorden of spreekfatsoenen (+17). 
Je gaet oek de fonetyke kunnen vinden van aele de nieuwe woorden dien eschreeven zyn.
Klykt maer !

 
10ste Taele en Muuzyke Feestdaegen - 03-04-05/10/2014 - Steenvoorde
Publié le 01-10-2014
De 10ste Taele en Muuzyke Feestdaegen zyn gereëd !

Ze gaen om de eerste keer naer Steenvoorde gebeuren, mee de Hommelfeeste.

Van de initiaesje van de schoolejongens in de meuren van de Jean de la Fontaineschoole toet de die in de feestsaele, Ryckewaertplatse, om de schoolejongens van de Onze Lieve Vrouwe van Lourdesschoole,
van de rhetoryke vergaeringe in de eeresalongs van 't Steihuus toet de muuzykespils op de Sinte Pietersplatse, 't gaet de feeste zyn om de 10sten verjaerdag van de Vlamsche Taele en Muuzyke Feestdaegen.

Om den heelen program te leezen, klykt hier !
 
Derniers articles

Derniers documents

file icon Réponse des candidats aux départementales 2015
file icon Beste wenschen
file icon Bewaeringe-collectage2 11-2014
Onderzoek

Kooze van de Taele


Toekomst Aktyviteiten

© 2015 Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.