Header ANVT
Nodigstige Kooze
Voorpaezje
Nieuws
Almanak
Raed en Buuro
Werkgroepen
Vlaemsche Taele
Ja om 't vlaemsch
Ze doen mei
Radio uutzendingen
Gazette boek
Winkel
Geschryften
Banden
Schryft maer gerust naer
Live Radio
Affiche Uylenspiegel


Cours de Flamand 2008/2009
Vlaemsche
lessen
 2014/2015
Centre de Ressources Documentaires
Boeken en
 Geschryften
 Center
Oordenboek-Dictionnaire
vlaemsch - 
fransch
Woordenboek
Inscription à la liste de diffusion
Inschryvinge
an de Netlyste
abonnement au bulletin
Om 't Gazetje
te krygen
Aller au magasin de l'ANVT
Wynckel
 van
 d'ANVT
'K doen een gaeve
 
 
Welekommen op ANVT.ORG

D'Akademie is operecht volgens de wet van 1901. Z' is emaekt mee associaesjen en inevooisde menschen van den aroundyssement van Duunkerke (van Duunkerke toet Armentiers).
Ze beziet nuuze Vlaemsche taele te bewaeren, oover te geeven en voorwaert te stellen in 't leeven van alle menschen, in de kunsten en in d'enterpryzen. Ze beziet oek d'helpe van den Staet te bekommen om nuuze Vlaemsche taele te meugen doen leeren in 't schoole lyk een streeketaele van Frankryk.
Vier werkgroepen zyn bizzig in d'Akademie mee : de spellinge en de spraekekunste, 't leeren, de vergaeringe van de woorden en spreekwoorden, de promoosje van de taele.
 
Voorpaezje
Rhetoryke vergaeringe naer Ghyvelde
Publié le 17-05-2014
Om 't tiende jaer, d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele het nog een keer mit de Minysterie voor de Kuulteure edaen om de Weeke van de Fransche Taele en van de Taelen van Frankryk.  De leerlingen van de vlaemsche lessen hen teksten en gedichten eschreeven mee de Vlaemsche streeketaele maer oek in 't Fransch. Ze gaen nulder geschryften kunnen leezen binste de Rhetorykers avend naer Ghyvelde zaeterdag den 24sten van mei op 17:30 in de styf schoone Hofstee van de Hooge Moote van Ghyvelde, Uxemstraete 188. 
Gy zyt welekomen om de nieuwe Vlaemsche geschryften in de streeketaele te kommen hooren !  
 
Jaervergaeringe van de ANVT : den 5den van april naer Kassel
Publié le 27-03-2014
Me gaen de 10ste Jaervergaeringe van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele houden in de eeresalongs van 't Steihuus van den Kasselberg, zaeterdag den 5den van april van ten 9en en half toet ten noene.
'T gaet d'okkaesje zyn van te klappen van de grootste daeden van de ANVT om nuuze streeketaele en oek van wulk me wullen krygen om de naeste jaeren om 't Vlaemsch.

 
Steivooizinge 2014 - Antoorden van de kandidaeten
Publié le 19-03-2014
Je gaet hier antoorden van kandidaeten vinden 
 
Feeste van de Taelen naer Duunkerke den 22sten van maertemaend
Publié le 17-03-2014
Taelefeeste-Salon des langues DuunkerkeZaeterdag, den 22sten van maertemaend de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele gaet meedoen mee de Feeste van de taelen van Duunkerke.
Ze gaet in 't Huus van de "Communauté Urbaine" van Duunkerke staen van ten 9nen en half toet ten noene en van ten 2en toet ten 6en.
Ter eere van nuuze streeketaele : 't Vlaemsch (kraemtjes, konferensje, initiaesje, spils in 't Vlaemsch,...).

Om den heëlen program te leezen
 
Bouquinales en streeketaelen naer Haezebroek
Publié le 13-03-2014
 Zundag, den 16sten van maertemaend je gaet moeten kommen naer Haezebrouck in den Augustynklooster ten 10en in de Bouquinales Haezebroek om den rond taefel te kunnen hooren tusschen Henriette Walter taelekunsteneege en de members van de ANVT. Me gaen zeeker van de streeketaelen klappen !
 
Derniers articles

Derniers documents

file icon Vlamsche lessen 2014-2015
file icon Marteel II - livre de cours - lessenboek
file icon AG 2014 - programme
Onderzoek

Kooze van de Taele


Toekomst Aktyviteiten

© 2014 Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.