Header ANVT
Nodigstige Kooze
Voorpaezje
Nieuws
Almanak
Raed en Buuro
Werkgroepen
Vlaemsche Taele
Ja om 't vlaemsch
Ze doen mei
Radio uutzendingen
Gazette boek
Winkel
Geschryften
Banden
Schryft maer gerust naer
Live Radio
Affiche Uylenspiegel


Cours de Flamand 2008/2009
Vlaemsche
lessen
 2014/2015
Centre de Ressources Documentaires
Boeken en
 Geschryften
 Center
Oordenboek-Dictionnaire
vlaemsch - 
fransch
Woordenboek
Inscription à la liste de diffusion
Inschryvinge
an de Netlyste
abonnement au bulletin
Om 't Gazetje
te krygen
Aller au magasin de l'ANVT
Wynckel
 van
 d'ANVT
'K doen een gaeve
 
 
Welekommen op ANVT.ORG

D'Akademie is operecht volgens de wet van 1901. Z' is emaekt mee associaesjen en inevooisde menschen van den aroundyssement van Duunkerke (van Duunkerke toet Armentiers).
Ze beziet nuuze Vlaemsche taele te bewaeren, oover te geeven en voorwaert te stellen in 't leeven van alle menschen, in de kunsten en in d'enterpryzen. Ze beziet oek d'helpe van den Staet te bekommen om nuuze Vlaemsche taele te meugen doen leeren in 't schoole lyk een streeketaele van Frankryk.
Vier werkgroepen zyn bizzig in d'Akademie mee : de spellinge en de spraekekunste, 't leeren, de vergaeringe van de woorden en spreekwoorden, de promoosje van de taele.
 
Voorpaezje
Nieuwe versje van den netwoordenboek
Publié le 19-05-2015

Mee de nieuwe versje van april 2015 je gaet 900 woorden meer vinden. 
’T zyn nuuw 7456 woorden daerin : 3379 Vlamsche woorden (+462) dien verfranscht zyn en 4077 Fransche woorden (+438) dien vervlamscht zyn. En ’t zyn oek 1333 eksplikaesjen (+189), om beeter te verstaen wulk de woorden wullen zeggen, en 126 spreekwoorden of spreekfatsoenen (+12). 
Je gaet oek de fonetyke kunnen vinden van aele de nieuwe woorden dien eschreeven zyn.
Naeste versje in hooimaend 2015.
Klykt maer !

 
ANVT op Vlaenderen TV Toer
Publié le 20-04-2015
'T was naer Sinte Jans Kappel, den 19sten van april en me waren daer !
Een schoon portret van nuus Vlaenderen.
 
Begun van de Keure "Ja om 't Vlamsch"
Publié le 12-04-2015

Begun van de Keure om de tweëtaelige paneels en wegwyzers naer Kassel binste de jaervergaeringe van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele. 
De eerste Keure om de associaesjen het eteekt ewist van "Vlaenderen Landen Tourisme" en van zyn prezident Yves Debruyne. Vlaenderen Landen Tourisme vergaerd 11 Huuzen van de Tourisme van Fransch-Vlaenderen.
En nuuw 't is den toer van steien en dorpen te teeken. Defrende steien zyn al gereëd !

        Tweëtaelige paneels 

 
'T Vlamsch in de Kolleege : Teekt de petysje !
Publié le 08-04-2015
De Minyster van de Onderwyzinge, Najat Vallaud-Belkacem, wult nieuwe teksten doen schryven om ’t Leeren in de Kolleegen zonder een goede plekke an de streeketaele geeven.
Om nuuze stemme te doen hooren, de Federaesje om de Streeketaele in de Puublyke Schoolen het mee nuus een petysje eschreeven die van rond 3 duust menschen al eteeken ewist het in eënigste daegen.
Kunt je die petysje oek teeken al schryven dat je wult dat ze doen ’t Vlamsch in de Kolleegen leeren. 

 
Jaervergaeringe van de ANVT : den 11sten van april naer Kassel
Publié le 06-04-2015
Me gaen de 11ste Jaervergaeringe van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele houden in de eeresalongs van 't Steihuus van den Kasselberg, zaeterdag den 11sten van april van ten 9en en half toet ten noene.
'T gaet d'okkaesje zyn van de Keure om de tweëtaelige paneels en wegwyzers (Vlamsch/Fransch) te toogen.

 
Derniers articles

Derniers documents

file icon Program Jaervergaering e-2015 - Assemblée Générale
file icon Réponse des candidats aux départementales 2015
file icon Beste wenschen
Onderzoek

Kooze van de Taele


Toekomst Aktyviteiten

© 2015 Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.