Header ANVT
Noodigstige kooze
Voorpaezje
Nieuws
Almanak
Raed en Buuro
Werkgroepen
Vlaemsche Taele
Ja om 't vlamsch
Ze doen mei
Radio uutzendingen
Gazette boek
Winkel
Geschryften
Banden
Schryft maer gerust naer


Cours de Flamand 2008/2009
Vlamsche
lessen
 2018/2019
Centre de Ressources Documentaires
Boeken en
 Geschriften
 Center
Oordenboek-Dictionnaire
Vlamsch - 
Fransch
Woordenboek
Inscription à la liste de diffusion
Inschryvinge
an de Netlyste
abonnement au bulletin
Om 't Gazetje
te krygen
Aller au magasin de l'ANVT
Winkel
 van
 d'ANVT
'K doen een gaeve
 
 
De uutzendinge van november 2012 is op den net
Publié le 27-12-2012
Den 2den zaeterdag van elk maend van ten 10en toet ten noene, je kut de uutzendinge van de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele hurten op Radio Uulspeegel 91.8 FM.

Om te hooren, je kut :                Program van d'uutzendinge :
Lecteur audio ANVT
dat doen mee
't netkalut hier
  
  • De 8ste Taele en Muuzyk Feestdaegen en den 4den streeke en tradysjen salong dien gebeurd hen naer Belle in Oktoober mit een stik of 10000 bezoekers.
  • De nieuwe vergaeringe om de streeketaelen die gebeurd het den 12sten van Oktoober in de ministeerje voor ‘t schoole 
  • ’T weerebegun van de Vlaemsche lessen in’t schoole en mee de assocyaesjen
  • De jaervergaeringe van de Federaesje om de streeketaelen in de puublyke schoolen die gebeurd het den 27sten en den 28sten van Oktoober in Plestin les Grèves (Bretanje) 
  • ’T nieuw Vlaemsch stikje van den Volkstheater van Westouter mee Jef Leeuwerck die gaet mee nuus zyn om te klappen van Uniroyal (’t is de naeme van ’t stikje) 
  • En defrende nieuws

Télécharger

den MP3
 
uutgruupen
Podcast ANVT

je inschryven om
nuus podcast
te krygen

Aele de oude uutzendingen en nuldere programmen zyn hier te hooren en te leezen...
Hurt wel !
 
Onderzoek

Kooze van de Taele


Toekomst Aktyviteiten

© 2018 Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.