Header ANVT
Noodigstige kooze
Voorpaezje
Nieuws
Almanak
Raed en Buuro
Werkgroepen
Vlaemsche Taele
Ja om 't vlamsch
Ze doen mei
Radio uutzendingen
Gazette boek
Winkel
Geschryften
Banden
Schryft maer gerust naer


Cours de Flamand 2008/2009
Vlamsche
lessen
 2018/2019
Centre de Ressources Documentaires
Boeken en
 Geschriften
 Center
Oordenboek-Dictionnaire
Vlamsch - 
Fransch
Woordenboek
Inscription à la liste de diffusion
Inschryvinge
an de Netlyste
abonnement au bulletin
Om 't Gazetje
te krygen
Aller au magasin de l'ANVT
Winkel
 van
 d'ANVT
'K doen een gaeve
 
 
Den Grooten Woordenboek van 't West-Vlamsch in Frankryk komt voor Kerstdag
Uutvaelen
Publié le 18-12-2018
Woordenboek van 't West-VlamschDe eërste drukkinge van den Grooten Woordenboek van ‘t West-Vlamsch in Frankryk en is nie de eërste beschikkinge van een woordenboek van de Vlamsche taele in Frankryk te schryven. Den eërsten was den woordenboek van de associaesje Tegaere Toegaen in ‘t jaer 1985 en ton den “Woordenboek van het Frans-Vlaams” edrukt van den Davidsfonds in ‘t jaer 2005.
Nietemin, deezen boek van de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele is den grootsten voor nuuze streeketaele. Emaekt achter acht jaeren van taelopvergaeringe, hen is ryke van 12 300 Vlamsche woorden mee nhulder fonetyke, at ze mannelik, vrouwelik of onzydig zyn en de spellingen van de woorden, en dat ael mee meër of 5 500 uutleggingen om de heële fynighyd van deeze taele van Frankryk te verstaen. Nieuwe woorden hen oek in den boek eschreeven ewist van menschen voor wien 't Vlamsch nhulder moedertaele is deurdat me hen oek dervan noodig den dag van vandaege en dat toogt hoe nuuze taele leevendig is.  Mee de Fransch-Vlamsche versje, t’ zyn meër of 23 500 woorden dat je kut in deezen woordenboek vinden. De beschikkingen van de ANVT voor de spellinge van nuuze taele hen stringelik gebruukt ewist.
Operecht mee de helpe van Vlaemingen van Frankryk, deeze woordenboek is een schoon weeresching van de Vlamsche taele die eklapt is in nuuze streeke in de XXIste eëuwe en waermee dan me kun klappen mee nuuze gebeurs van oover de schreeve.


Waer kut je dat boek vinden ?
- Op 't nethuuseke : http://www.anvt.org/content/view/232/10/lang,fr/
- In nuuzen nieuwen Center 27 bis Norbert-Segardplatse na Steenvoorde den zaeterdag 22/12 van ten 9en toet ten 6en van den den aevend en den maendag 24/12 van ten 9en toet ten 4en van den achternoene
 
Onderzoek

Kooze van de Taele


Toekomst Aktyviteiten

© 2019 Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.