Header ANVT
Noodigstige kooze
Voorpaezje
Nieuws
Almanak
Raed en Buuro
Werkgroepen
Vlaemsche Taele
Ja om 't vlamsch
Ze doen mei
Radio uutzendingen
Gazette boek
Winkel
Geschryften
Banden
Schryft maer gerust naer


Cours de Flamand 2008/2009
Vlamsche
lessen
 2018/2019
Centre de Ressources Documentaires
Boeken en
 Geschriften
 Center
Oordenboek-Dictionnaire
Vlamsch - 
Fransch
Woordenboek
Inscription à la liste de diffusion
Inschryvinge
an de Netlyste
abonnement au bulletin
Om 't Gazetje
te krygen
Aller au magasin de l'ANVT
Winkel
 van
 d'ANVT
'K doen een gaeve
 
 
Vergaeringe mee den Werkgroep Streeketaelen in den Parlement
Uutvaelen
Publié le 20-06-2018

Groupe Etudes LR 1Groupe Etudes LR 3De depuuteis letten van den Werkgroep op de streeketaelen (voorzitter : Paul Molac en onder-voorzitter nuuzen depuutei Paul Christophe) hen de associaesjen van de FLAREP ontvangen (Federaesje voor de Streeketaelen in 't Puublyk schoole), waervan de ANVT, om tegaere te klappen van de moeilikhyden dan nuuze streeketaelen kennen en oek van de promoosje dat ze moeten krygen in de teksten van de ministeerie van 't Leëren en oek in nuuze Konstituusje.
Ze zyn ael akkoord om te zeggen dat nuuze taelen zyn een kanse en eërst van ael in 't schoole waerdat ze moeten meer eleërd zyn. Ze gaen ael tegaere derop werken.

 
Onderzoek

Kooze van de Taele


Toekomst Aktyviteiten

© 2019 Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.