Header ANVT
Noodigstige kooze
Voorpaezje
Nieuws
Almanak
Raed en Buuro
Werkgroepen
Vlaemsche Taele
Ja om 't vlamsch
Ze doen mei
Radio uutzendingen
Gazette boek
Winkel
Geschryften
Banden
Schryft maer gerust naer


Cours de Flamand 2008/2009
Vlamsche
lessen
 2018/2019
Centre de Ressources Documentaires
Boeken en
 Geschriften
 Center
Oordenboek-Dictionnaire
Vlamsch - 
Fransch
Woordenboek
Inscription à la liste de diffusion
Inschryvinge
an de Netlyste
abonnement au bulletin
Om 't Gazetje
te krygen
Aller au magasin de l'ANVT
Winkel
 van
 d'ANVT
'K doen een gaeve
 
 
Hondschoote : de Claude-Gossetplekke inauguureerd mee 22 tweëtaelige paneels
Uutvaelen
Publié le 10-06-2018
Inauguration Espace Claude Gosset'T is de eerste keer dat een nieuw gebouw inauguureerd is mit ael ze paneels van binnen en van buuten in de tweë taelen : 't Fransch en 't Vlamsch.
Zaeterdag, 't is mee veele inevooisde menschen en veele weunders van Honschoote dat alleman ezien het hoe de Vlamsche taele gaet voort na Hondschoote mit de helpe van ze burgemeëster en 't konsel van 't stei.
En 't is mee veele leute dat me hen Claude Gosset van de Vlamsche taele hoord klappen al zeggen dat 't is die taele die beschermt moet zyn in nuuze streeke.
Hen moet bedankt zyn en oek den burgemeëster Hervé Saison.
 
Onderzoek

Kooze van de Taele


Toekomst Aktyviteiten

© 2019 Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.