Header ANVT
Noodigstige kooze
Voorpaezje
Nieuws
Almanak
Raed en Buuro
Werkgroepen
Vlaemsche Taele
Ja om 't vlamsch
Ze doen mei
Radio uutzendingen
Gazette boek
Winkel
Geschryften
Banden
Schryft maer gerust naer


Cours de Flamand 2008/2009
Vlamsche
lessen
 2018/2019
Centre de Ressources Documentaires
Boeken en
 Geschriften
 Center
Oordenboek-Dictionnaire
Vlamsch - 
Fransch
Woordenboek
Inscription à la liste de diffusion
Inschryvinge
an de Netlyste
abonnement au bulletin
Om 't Gazetje
te krygen
Aller au magasin de l'ANVT
Winkel
 van
 d'ANVT
'K doen een gaeve
 
 
3de Weeke van de West-Vlamsche Taele
Uutvaelen
Publié le 24-05-2018
3e SLFVoor 't derde jaer, me gaen een weeke van nuuze streeketaele - 't West-Vlamsch - oprechten en deeze keer van den 26den van meimaend toet den 1sten van Juuing mee veele aktiviteiten binst de zeeven daegen : rhetoryke vergaeringe, tweëtaeligen voettoer, radio uutzendinge, konferensje, memooriewerk, taele opgaeringe, initiaesje voor de schoolejongens, oopendeuren in de Vlamsche lessen... Ael de aktiviteiten zyn oopen buuten de initiaesje in de schoole.
Je zyt welekommen !
 
Onderzoek

Kooze van de Taele


Toekomst Aktyviteiten

© 2018 Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.