Header ANVT
Noodigstige kooze
Voorpaezje
Nieuws
Almanak
Raed en Buuro
Werkgroepen
Vlaemsche Taele
Ja om 't vlamsch
Ze doen mei
Radio uutzendingen
Gazette boek
Winkel
Geschryften
Banden
Schryft maer gerust naer


Cours de Flamand 2008/2009
Vlamsche
lessen
 2018/2019
Centre de Ressources Documentaires
Boeken en
 Geschriften
 Center
Oordenboek-Dictionnaire
Vlamsch - 
Fransch
Woordenboek
Inscription à la liste de diffusion
Inschryvinge
an de Netlyste
abonnement au bulletin
Om 't Gazetje
te krygen
Aller au magasin de l'ANVT
Winkel
 van
 d'ANVT
'K doen een gaeve
 
 
De werkgroepen

Vansichten 't begun van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele, me hen vier werkgroepen operecht volgens d'aktiviteiten :

'T is in die werkgroepen dat nuuze Akademie leeft. Alle de aktiviteiten dat me beschikken zyn hier operecht. Den Raed en den Buurow beschikken en de werkgroepen bouwen.

Alle de members van de werkgroepen zyn meidoenders van vry gewil en ze doen mei at ze dat werk kennen.
Een president kunt enaemd ewist om elk werkgroep et meugelik is. 'T is hy dien de vergaeringen en 't werk oprecht. Hen schryft een verhalse van de vergaeringen om de members van den Buurow. Et den president van een werkgroep nie member van den Buuroow en is, hen is evraegd om te kommen in de Buurows vergaeringen.

De members van de werkgroepen kunnen menschen dien nie in den Buurow of in den Raed zetten of by de members-associaesjen. Et azoo is, den Buurow van de ANVT moet zeggen van ja. De memberlysten van de werkgroepen zyn an den Buurow egeeven van de presidenten om akkord te zyn.  

Den president van de ANVT is member van de 4 werkgroepen.
 
Onderzoek

Kooze van de Taele


Toekomst Aktyviteiten

© 2018 Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.