Header ANVT
Noodigstige kooze
Voorpaezje
Nieuws
Almanak
Raed en Buuro
Werkgroepen
Vlaemsche Taele
Ja om 't vlamsch
Ze doen mei
Radio uutzendingen
Gazette boek
Winkel
Geschryften
Banden
Schryft maer gerust naer


Cours de Flamand 2008/2009
Vlamsche
lessen
 2018/2019
Centre de Ressources Documentaires
Boeken en
 Geschriften
 Center
Oordenboek-Dictionnaire
Vlamsch - 
Fransch
Woordenboek
Inscription à la liste de diffusion
Inschryvinge
an de Netlyste
abonnement au bulletin
Om 't Gazetje
te krygen
Aller au magasin de l'ANVT
Winkel
 van
 d'ANVT
'K doen een gaeve
 
 
Den Buurow
Publié le 08-10-2012
'T en zyn niet meer of 10 members in den Buurow. Ze zyn evooisd van den Raed.

Jean-Paul Couché
Marie-Christine Lambrecht
Christian Ghillebaert
Michel Gars
Frédéric Lemaire
 Jean-Paul Couché
Voorzitter
 Marie-Christine Lambrecht
1ste Onder-Voorzitter
 Christian Ghillebaert
2de Onder-Voorzitter
 Michel Gars
Sekretaeris
 Frédéric Lemaire
Ponkemeëster
Bernard Dannoot
Frédéric Devos
Joël Devos
Dominique Fache
 
Bernard Dannoot
Let
Frédéric Devos
Let
Joël Devos
Let
Dominique Fache
Let
 

 
Onderzoek

Kooze van de Taele


Toekomst Aktyviteiten

© 2018 Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.