Header ANVT
Noodigstige kooze
Voorpaezje
Nieuws
Almanak
Raed en Buuro
Werkgroepen
Vlaemsche Taele
Ja om 't vlamsch
Ze doen mei
Radio uutzendingen
Gazette boek
Winkel
Geschryften
Banden
Schryft maer gerust naer


Cours de Flamand 2008/2009
Vlamsche
lessen
 2017/2018
Centre de Ressources Documentaires
Boeken en
 Geschriften
 Center
Oordenboek-Dictionnaire
Vlamsch - 
Fransch
Woordenboek
Inscription à la liste de diffusion
Inschryvinge
an de Netlyste
abonnement au bulletin
Om 't Gazetje
te krygen
Aller au magasin de l'ANVT
Winkel
 van
 d'ANVT
'K doen een gaeve
 
 
Den Raed
Publié le 08-10-2012
'T zyn 3 Kollèègjen in den Raed : Associaesjen, Ingevooisde Menschen en Personnaliteiten

Kollèègje van d'Associaesjen :

Boutu Félix Prezident van Yser Houck
Couché  Jean Paul Member van den Raed van den Vlaemschen Komiteit van Frankryk
Dannoot Bernard Member van Het Reuzekoor
Debril Eric Member van den Raed van SOS Blootland
Decoster Yves Member van De Drie Koningen van Bruegeland
Devos Frédéric Member van den Raed van Yser Houck
Dormion Marie-José Member van Yser Houck
Fache Dominique Member van Niepkerke
Gars Michel Member van Yser Houck
Ghillebaert Christian Ounder-prezident van den Vlaemschen Komiteit van Frankryk
Lambrecht  Marie Christine Prezident van Het Reuzekoor
Lemaire Frédéric Member van Het Reuzekoor
Leprince Christian Member van den Raed van Les Amis du Reuze de Dunkerque
Loock Rémi Member van Yser Houck
Marteel Jean Louis Prezident van L'Association pour la promotion et la défense du flamand du Nord de la France
Rouzet André (Bart) Member van SOS Blootland
Soetemondt Henri Member van Niepkerke
Storet César Prezident van De Katjebei
Ternynck Jean Noël Member van den Raed van De Drie Koningen van Bruegeland
Willencourt Jocelyne Prezident van 'T Huus van den Slag

Kollèègje van Ingevooisde Menschen :

Allossery Jean Pierre Depuutee van 't Noorden – Maire
Bataille Jean Pierre Konselheer van de Streeke Nord Pas-de-Calais - Maire
Castelli Delphine Konselvrouwe van de Streeke Nord Pas-de-Calais
Decodts René Maire
Decool Jean Pierre Depuutee van 't Noorden - Konselheer van den Departement van 't Noorden - Maire
Kerfyser Michel Maire
Lopès Paulo-Serge Konselheer van de Streeke Nord Pas-de-Calais
Schepman Jean Ounder-prezident van den Departement van 't Noorden
Valois Patrick Konselheer van den Departement van 't Noorden
Varlet Jean Pierre Prezident van 't VlaenderenMulleland - Maire

Kollèègje van Personnaliteiten :


Simon Philippe Agrégé van d'Universiteiten - Taelekunstenaer

 
Onderzoek

Kooze van de Taele


Toekomst Aktyviteiten

© 2017 Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.