Header ANVT
Noodigstige kooze
Voorpaezje
Nieuws
Almanak
Raed en Buuro
Werkgroepen
Vlaemsche Taele
Ja om 't vlamsch
Ze doen mei
Radio uutzendingen
Gazette boek
Winkel
Geschryften
Banden
Schryft maer gerust naer


Cours de Flamand 2008/2009
Vlamsche
lessen
 2017/2018
Centre de Ressources Documentaires
Boeken en
 Geschriften
 Center
Oordenboek-Dictionnaire
Vlamsch - 
Fransch
Woordenboek
Inscription à la liste de diffusion
Inschryvinge
an de Netlyste
abonnement au bulletin
Om 't Gazetje
te krygen
Aller au magasin de l'ANVT
Winkel
 van
 d'ANVT
'K doen een gaeve
 
 
Raed & Buurow
D'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele is een federaesje van associaesjen.
Je en kut daervan nie member zyn. Maer 't is meugelik van je an de gazette te inschryven.
 
D'Akademie het operecht ewist in 't jaer 2004 van 6 associaesjen : L'Association pour la Défense du Flamand du Nord de la France, den Vlaemschen Komiteit van Frankryk, de Drie Koningen van Bruegeland, Het Reuzekoor, SOS Blootland, Yser Houck.

Vansichten, andere associaesjen doen mee : Les Amis du Musée Jeanne Devos, Les Baladins du Groenberg, De Katjebei, Vlaemsch Leevende Taele, 'T Huus van den SlagNiepkerke – Patrimoine, Histoire & Généalogie, Radio Uylenspiegel, CAP Wormhout

De members van deeze associaesjen zyn een stik of 3.000.

Den Buurow
Den Raed
Onderzoek

Kooze van de Taele


Toekomst Aktyviteiten

© 2018 Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.